Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki: szkolenia komunikacyjne, negocjacje