Marzena Jankowska – hardiness: szkolenie z twardości psychicznej