Szkolenia pracownicze. Czy to ma sens?

Szkolenia pracownicze to działania, mające na celu dokształcenie pracownika w zakresie zdobycia nowego doświadczenia i uzupełniania dotychczasowej wiedzy. Przyjmują postać zorganizowanego procesu szkoleniowego, kierowanego przez specjalistów branży. Szkolenia pracownicze zaliczane są do podstawowych narzędzi rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Ich celem jest doskonalenie umiejętności i […]

Czytaj więcej