ZARZĄDZANIE RENTOWNOŚCIĄ KONTRAKTÓW W FIRMIE BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Szkolenie to - radykalnie zmienia świadomość pracowników na temat kalkulacji kosztów. Wpływa na efektywność podejmowanych decyzji i podniesienie zyskowności kontraktów.

Zyski przedsiębiorstwa to suma zysków wypracowanych ze współpracy z poszczególnymi Klientami. Część Klientów/produktów generuje zyski, część – straty. Z wieloma współpracujemy na granicy rentowności. Stąd pojawiają się w firmach kotwice zysku (przychody rosną lecz zyski nie w takim stopniu, jak oczekujemy) i wieloryby rentowności.

Jak obecnie zarządzasz rentownością kontraktów, za które jesteś odpowiedzialny?
Czy na pewno pracownicy Twojej Firmy znają najnowsze metody kalkulowania kosztów transportu, procesów magazynowych, kosztów obsługi kontraktów handlowych, obsługi Klienta, kalkulacji pełnego kosztu stanowiska produkcyjnego?

Te warsztaty są jednymi z najważniejszych, jakie powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu planu szkoleń w firmie.

Dodatkowo otrzymasz dedykowany model wyceny kontraktów w MS Excel!

OPINIE UCZESTNIKÓW

Udział w tym spotkaniu radykalnie zmienił sposób patrzenia na nasz biznes. Już po upływie 6 tygodni od warsztatów dostrzegamy rzeczy, które wcześniej gdzieś nam umykały.
Warsztaty (...) zainicjowały szereg inicjatyw zmierzających do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.
Celem warsztatów był m.in. wzrost rentowności menedżerów pionów handlowych w zakresie wpływu decyzji związanych z procesem obsługi klienta na rentowność i zyskowność przedsiębiorstwa.
Innym celem warsztatów było opracowanie inicjatyw zmierzających do "urentownienia" współpracy z nierentownymi klientami.
Głównym celem warsztatów było przygotowanie naszego zespołu menedzerskiego do praktycznego zastosowania Procesowego Rachunku Kosztów, w szczególności zastosowania informacji o koszotach i rentowności klientów i produktów w procesie podejmowania decyzji.
Udział w tym spotkaniu radykalnie zmienił sposób patrzenia na nasz biznes. Już po upływie 6 tygodni od warsztatów dostrzegamy rzeczy, które wcześniej gdzieś nam umykały.
Warsztaty (...) zainicjowały szereg inicjatyw zmierzających do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

 1. Zysk = przychody–koszty: czy na pewno wiemy wszystko o najważniejszym równaniu w biznesie?
 2. Analiza przypadku"TAXI" Sp. zo.o., czyli jak powstają koszty w naszym gospodarstwie domowym?
 3. Model 12 poziomów dojrzałości przedsiębiorstw w kalkulacji kosztów – jakie są najnowocześniejsze metody kalkulacji kosztów i rentowności?
 4. Czym są „tradycyjne” kalkulacje kosztów i jak bardzo mogą wypaczać decyzje cenowe?
 5. Rachunek Kosztów Działań (ABC) jako skuteczne metody kalkulacji kosztów jako skuteczne metody wyceny kontraktów w firmach budowlan-wykonawczych.
 6. Resource Consumption Accounting (RCA) – jak uniknąć „spirali śmierci” kosztów stałych i jak kalkulować koszty niewykorzystanych zasobów?
 7. Podstawy skutecznego systemu ustalania cen – wprowadzenie do Activity-Based Pricing.
 8. Co to naprawdę znaczy „koszty ogólnego zarządu” i jak wyeliminować ich negatywny wpływ na wycenę kontraktu przy zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego?
 9. Wieloryby zyskowności – jak wygląda typowy rozkład statystyczny kontraktów rentownych i nierentownych w przedsiębiorstwach budowlanych? W jaki sposób można wykorzystać zjawisko wielorybów zyskowności kontraktów do zwiększania zysków? Analizy przypadków.
 10. Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi.

 

Dzień II - ZAJĘCIA PRZY KOMPUTERZE

 1. Wprowadzenie do Studium Przypadku firmy budowlano-wykonawczej "KOPARKA" S.A. Wycena potencjalnego kontraktu z wykorzystaniem MS EXCEL.
 2. Założenia przychodowe.
 3. Wprowadzenie do wyceny kosztów. Czym jest model myślowy „jeżeli czegoś nie widać, to znaczy, że to nie istnieje”? Czym jest model myślowy „jeżeli coś jest trudne do policzenia, to znaczy, że nie istnieje”?
 4. Wycena procesów w firmie wykonawczej
  • Jak skalkulować amortyzację zasobów rzeczowych? Jak określić potencjał i wskaźniki wykorzystania zasobów rzeczowych? Jak uwzględnić koszty remontów i konserwacji, finansowania zakupu środków trwałych, ubezpieczeń, itp? Metoda kalkulacji pełnego kosztu procesu okołoprodukcyjnego.
  • Jak określić koszty obsad pracowników produkcyjnych? Jak uwzględnić potencjał, konieczne rezerwy wydajności i docelowe wskaźniki wykorzystania obsad? Metoda kalkulacji pełnego kosztu etatu (wynagrodzenia, świadczenia, urlopy, absencja chorobowa, PFRON, odzież robocza, posiłki regeneracyjne, usługi wewnętrzne, obsługa kadrowa, nadzór kierownictwa produkcji, zaplecze socjalne itp.)
 5. Wycena procesów logistycznych.
  • Metody kalkulacji kosztów transportu
  • Jak skalkulować koszty procesów magazynowych (koszty przepływu magazynowego, koszty składowania w magazynie, finansowania zapasów surowców i wyrobów gotowych)?
 6. Wycena procesów sprzedażowych
  • Koszty obsługi kontraktu przez służby handlowe
  • Koszty finansowania i zabezpieczenia należności.
 7. Wycena innych pozycji kosztowych, w tym R&D
 8. „Narzut” kosztów ogólnych
  • Ustalenie faktycznych związków przyczynowo-skutkowych w powstawaniu tzw. „kosztów ogólnych”.
  • Ustalanie potencjału przedsiębiorstwa celem „odciążenia” kalkulacji kontraktów z nieuzasadnionych kosztów.
 9. Analiza wrażliwości i ryzyka finansowego kontraktu.
 10. Rola odpowiedniego przedstawienia informacji kosztowych w procesie negocjacji kontraktu.
 11. Podsumowanie.

WYKŁADOWCA

Jarosław Śmietaniak

List referencyjny POCH List referencyjny - Plannja List referencyjny - Nadwiślanka List referencyjny - Jurajska List referencyjny - Sillmet

Jarosław Śmietaniak  - Doradca biznesowy specjalizujący się w realizacji projektów, których głównym celem jest zwiększanie zysków, zarządzanie kosztami, zarządzanie rentownością i efektywnością procesów biznesowych.

 

Wykorzystuje wieloletnie doświadczenie consultingowe we wdrażaniu zaawansowanych systemów zarządzania zyskownością przedsiębiorstw oraz przebudową i optymalizacją procesów biznesowych. Wdrożył system zarządzania zyskownością m.in. w: Jurajska Sp. z o.o. Koziegłowy, Nadwiślanka SA Toruń, Plannja Sp. z o.o. Warszawa, POCH SA Gliwice, Sellmet Sp. z o.o. Toruń. Obecnie wdraża system m.in. w Unicell Poland Sp. z o.o., Perła - Browary Lubelskie S.A., PWC Odra S.A. Otmuchów.