ZAKAZ DYSKRYMINACJI I MOBBINGU W MIEJSCU PRACY – aspekty prawne i psychologiczne

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zgodnie z prawem, to NA PRACODAWCY SPOCZYWA OBOWIĄZEK ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI ORAZ OCHRONA PRACOWNIKA PRZED PRZEMOCĄ ZE STRONY WSPÓŁPRACOWNIKÓW.

Zapraszamy Państwa do udziału w unikalnym szkoleniu, łączącym wiedzę prawną i psychologiczną.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie wiedziałem, że mobbing i dyskryminacja to tak ważny problem w pracy. warto było posłuchać co powiedział sędzia i Pani psycholog.
Takie szkolenie jest ważne nie tylko dla pracodawcy ale i dla pracownika. Uświadamia zakres odpowiedzialności i prawa.
Dowiedziałem się dużo ważnych informacji. Zdecydowanie polecam to szkolenie!
Nie wiedziałem, że mobbing i dyskryminacja to tak ważny problem w pracy. warto było posłuchać co powiedział sędzia i Pani psycholog.
Takie szkolenie jest ważne nie tylko dla pracodawcy ale i dla pracownika. Uświadamia zakres odpowiedzialności i prawa.

PROGRAM SZKOLENIA

Część I – ASPEKTY PRAWNE (09.00-12.15)

1. POJĘCIE DYSKRYMINACJI

 • dyskryminacja bezpośrednia
 • dyskryminacja pośrednia

2. RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU

 • zasada równego wynagradzania mężczyzn i kobiet
 • zasada równości pracowników z uwagi na cechy osobowe
 • zasada jednakowego wynagrodzenia:

–pojęcie jednakowego wynagrodzenia

–wynagrodzenie za pracę jednakową

–wynagrodzenie za pracę jednakowej wartości

3. MOLESTOWANIE JAKO PRZEJAW DYSKRYMINACJI

 • pojęcie molestowania zwykłego
 • pojęcie molestowania seksualnego

4. POJĘCIE MOBBINGU – CO OZNACZA DEFINICJA ZAWARTA W KODEKSIE PRACY (omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki)

 • jakie są uprawnienia pracownika w dochodzeniu roszczeń z tytułu mobbingu
 • na czym polega odpowiedzialność  pracodawcy
 • jak zapobiegać mobbingowi 

 Część II – ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE (12.45-16.15)

 • poznanie działań przeciwdziałających powstawaniu mobbingu w pracy,
 • uświadomienie mechanizmu błędnego koła mobbingu oraz znalezienie sposobów na przerwanie go,
 • wiedza na temat procedur stosowanych dla zapobiegania mobbingowi

1. CZY TO JUŻ MOBBING? Kategorie zachowań osoby stosującej mobbing – analiza przykładów oraz klasyfikacja  zachowań wg Leymanna

2. PRZYCZYNY MOBBINGU – analiza przyczyn leżących w osobowości mobbera, ofiary oraz w organizacji – studia przypadku
3. FAZY MOBBINGU – próba prześledzenia etapów powstawania sytuacji nękania w pracy
4. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI – jak przerwać błędne koło negatywnych działań?
5. KONSEKWENCJE MOBBINGU
6. PROCEDURY DZIAŁANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA MOBBINGU – prawa pracownika; przykłady
 

WYKŁADOWCA

Specjaliści: Sędzia Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Psycholog

 • Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, stale współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu prowadząc szkolenia dla inspektorów pracy.
 •  
 • Psycholog - posiada doświadczenie w budowaniu procedury antymobbingowej w dużej organizacji. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, udziela indywidualnych porad dotyczących tej problematyki.