ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I PRZEŁOŻONYCH za przestępstwa i wykroczenia PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA i inne gorące tematy dla Działów Kadr i HR

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Poniżej prezentujemy zestaw tematów szkoleń z zakresu prawa pracy, które jesteśmy w stanie przygotować i zrealizować specjalnie dla Państwa w formie szkoleń zamknietych.

Każdy ze wskazanych tematów jesteśmy w stanie zrealizować w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

PROGRAM SZKOLENIA

Każdy z poniższych tematów może zostać zrealizowany w formie szkolenia zamknietego:

 1. Odpowiedzialność pracodawcy i przełożonych za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 2. Czas pracy – planowanie i rozliczanie.
 3. Kontrola zwolnień lekarskich.
 4. Praca w godzinach nadliczbowych.
 5. Skuteczne rozwiązywanie stosunków pracy.
 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i urlopy szkoleniowe.
 7. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy – aspekty prawne i praktyczne.
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników. 
 9. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
 10. Procedura antyalkoholowa w przedsiębiorstwie – aspekty prawne i praktyczne
 11. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
 12. Reprezentacja pracowników (związki zawodowe, rady pracowników)
 13. Rozwiązywanie sporów zbiorowych.
 14. Zwolnienia grupowe i rozwiązania alternatywne – zagadnienia prawne.
 15. Urlopy wypoczynkowe – planowanie, udzielanie, urlopy zaległe.
 16. Delegowanie pracowników na obszarze Unii Europejskiej.
 17.  Alternatywne formy zatrudnienia – umowy cywilnoprawne i inne.
 18. Praca tymczasowa – aspekty prawne i praktyczne.
 19. Kradzieże i inne przestępstwa na szkodę pracodawcy.
 20. Zmiany w czasie pracy w 2013 r.
 21. Zmiany w przepisach dot. ochrony macierzyństwa w 2013 r.
 22. Prawa własności intelektualnej w stosunku pracy – prawa autorskie, wynalazki i inna własność przemysłowa.
 23. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy.
 24. Ochrona wynagrodzenia za pracę – potrącanie należności z wynagrodzenia w stosunkach pracy i umowach cywilnoprawnych.