JAK PROWADZIĆ ROZMOWY ZWALNIAJĄCE?

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Szkolenie to uczy przekazywania informacji o zwolnieniach.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób łagodzić skutki redukcji zatrudnienia dla samych zwalnianych, jak zabezpieczyć wizerunek publiczny pracodawcy oraz jak złagodzić własny stres i napięcie wynikające z konieczności przekazywania trudnych informacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY ZWALNIAJĄCEJ – CZYLI CO MOŻNA, A CZEGO NIE DA SIĘ PRZEWIDZIEĆ

 • •    Warunki, w jakich powinna być przeprowadzana rozmowa zwalniająca
 • •    Jakie informacje o pracowniku mogą być potrzebne podczas rozmowy?
 • •    Na co należy się przygotować przed przystąpieniem do rozmowy zwalniającej

2.    PRZEKAZYWANIE TRUDNYCH INFORMACJI

 • •    Wyjaśnienie powodów oraz warunków zwolnienia
 • •    Udzielanie odpowiedzi na pytania i obiekcje
 • •    Pozytywne kończenie  rozmowy
 • •    Słowa i sformułowania, których należy unikać podczas rozmów zwalniających

3.    ASERTYWNOŚĆ W ROZMOWACH ZWALNIAJĄCYCH

 • •    Asertywna odmowa w sytuacji próśb, nalegań, nacisków ze strony zwalnianych
 • •    Obrona przed agresją, złością, manipulacją
 • •    Asertywne reagowanie na krytykę osoby przekazującej informacje o zwolnieniu
 • •    Metoda „zdartej płyty”

4.    JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM I NAPIĘCIEM WŁASNYM ORAZ ZWALNIANEGO PRACOWNIKA?

 • •    Radzenie sobie z emocjami zwalnianych pracowników
 • •    Pięć najbardziej typowych reakcji na utratę zatrudnienia 
 • •    Radzenie sobie z  własnym stresem i napięciem wynikającym z prowadzenia rozmów zwalniających
 • •    Najczęściej popełniane błędy podczas rozmów zwalniających

5.    INFORMOWANIE O ZWOLNIENIACH PRACOWNIKÓW POZOSTAJĄCYCH W FIRMIE

 • •    Jakiego wsparcia i wyjaśnień potrzebują ci, którzy zostają?

WYKŁADOWCA

Jolanta Korczowska

Wchodząc w określone role, potwierdzamy nasze przekonania o nas samych i innych

Psycholog, diagnosta, doświadczony trener biznesu, coach, certyfikowany trener FRIS.

Posiada Międzynarodowy Ceryfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju. Jest ceryfikowanym trenerem Success Insights – metody diagnostycznej  opartej o metodologię Extended DISC. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (Politechnika Wrocławska) oraz coachingu (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).

 

Specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych sytuacji zawodowych. Potrafi zintegrować oraz zaktywizować każdą grupę. Jej autorskie ćwiczenia zawsze mają charakter interaktywny, zapadają w pamięć i inspirują do zmiany.Opinie o jej szkoleniach:

 • Szkolenie to prawdziwa przyjemność, pełen profesjonalizm.
 • Ciekawe i profesjonalne! Dużo informacji zwrotnych.
 • Świetne szkolenie. Bardzo dobrze i profesjonalnie prowadzone.
 • Bardzo interaktywne! Podobało mi się.
 • Bardzo dużo scenek – pozytywne efekty. Pani Jolanta super docierający trener szkoleniowy.
 • Bardzo dobre przygotowanie wykładowcy, duża wiedza. Ciekawa część teoretyczna.