DYSCYPLINA I ORGANIZACJA PRACY - z uwzględnieniem problemów związanych z dopalaczami i narkotykami

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Szkolenie jest odpowiedzią na problem zgłaszany przez m.in. szefów produkcji i kierowników budów.

Dotyczy on pracowników znajdujących się w pracy pod wpływem środków odurzających tzw. dopalaczy. Choć bezpośredni przełożeni (na linii produkcjnej czy na placu budowy) widzą dziwne zachowanie podwładnych (hiperaktywność ruchowa, agresja, nadmiarowe reagowanie śmiechem) i podejrzewają jego związek z używkami, to nie wiedzą, co mogą w takiej sytuacji zrobić. Tymczasem osoby takie stanowią poważne zagrożenie dla siebie, współpracowników oraz maszyn, a szkody przez nie wyrządzone mogą zostać wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Podczas szkolenia szczególny nacisk jest położony na kwestie:

 • Procedur i możliwości pracodawcy na wypadek spożywania narkotyków i alkoholu w miejscu pracy
 • Właściwej reakcji i dyscyplinowania pracowników w przypadku zaobserwowania negatywnych zachowań (gdzie kończą się granice dopuszczalnej krytyki i dochodzi do naruszenia zasad współżycia społecznego i szacunku dla pracodawcy)
 • Wagi przewinień pracowniczych – kiedy wypowiedzenie umowy a kiedy tzw. „ dyscyplinarka” - jak skutecznie doręczać takie decyzje
 • Sporządzania notatek w celach dowodowych – treść, termin sporządzenia, podpisy
 • Narzędzi dyscypliny pracy (zwalczanie absencji chorobowych, porzucenie pracy, kary porządkowe)
 • Pracowników tymczasowych – uprawnienia pracodawcy, użytkownika

OPINIE UCZESTNIKÓW

Wszystko zależy od prowadzącego, a w tym przypadku prowadzący stanął na wysokości zadania.
Szkolenie na dobrym poziomie, uzupełnia pożądaną wiedzę, pozwala rozwiać wątpliwości co do wątpliwości prawnych
Dobre rady z zakresu prawa pracy przekazane przez prowadzącego.
Szkolenie bardzo owocne, uczestnicy uzyskali tyle informacji, ze nie było do czego zadawać pytań.
Wszystko zależy od prowadzącego, a w tym przypadku prowadzący stanął na wysokości zadania.
Szkolenie na dobrym poziomie, uzupełnia pożądaną wiedzę, pozwala rozwiać wątpliwości co do wątpliwości prawnych

PROGRAM SZKOLENIA

Istnieją przepisy, orzecznictwo i bogata praktyka dotycząca szeroko rozumianego problemu alkoholu w pracy, ale w wielu firmach brak sprawdzonych procedur na wypadek środków odurzających.

 • Co można i należy gromadzić w celach dowodowych, aby skutecznie eliminowac takie zagrożenie?
 • Jakie testy mogą znaleźć się w arsenale pracodawcy? Jakim testom pracownik musi się poddać?

1. NARZĘDZIA DYSCYPLINY PRACY

 • czym w tym zakresie dysponuje przełożony?  
 • jak się przygotować przed ukaraniem podwładnego, a jak przed podjęciem decyzji o jego zwolnieniu?
 • rola notatek służbowych, przetwarzanie danych osobowych pracownika  
 • monitoring pracownika: stosowanie  kamer, dopuszczalność kontroli  zasobów komputerowych, rewizje
 • wypowiedzenie warunków płacy i pracy
 • ustalenie stanu trzeźwości, stanu pod wpływem środków odurzających
 • pojęcie nadużywania zwolnienia lekarskiego
 • jak reagować na natychmiastowe odejście pracownika z pracy?


2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA PRACOWNIKA

 • na czym polega i jak reagować na szkody wyrządzone przez pracownika
 • uprawnienia przełożonego, zakres odpowiedzialności pracownika,
 • jak wymierzyć wysokość szkody,
 • czym się różni zwykła odpowiedzialność od odpowiedzialności za powierzone mienie,
 • skuteczne procedury.


3. KARY PORZĄDKOWE

 • jak i w jakich przypadkach je wymierzać,
 • rodzaje i gradacja kar,
 • wpływ kar porządkowych na wynagrodzenie pracownika.


4. DECYZJE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ W TRYBIE ZWYKŁYM I NADZWYCZAJNYM

 • omówienie podstaw do zastosowania decyzji o rozwiązaniu umowy,
 • jak rozwiązać umowę o pracę na czas określony i na czas nieokreślony,
 • jak sporządzić wniosek o zwolnienie z pracy lub pisemną decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • jak skutecznie doręczać takie decyzje.


5. MOBBING I MOLESTOWANIE W MIEJSCU PRACY

 • czym są, jak je odróżnić, czego się wystrzegać?
 • jak zapobiegać i reagować, gdy stwierdzimy mobbing?
 • jaka jest odpowiedzialność bezpośredniego sprawcy mobbingu i molestowania?


6. JAK ELASTYCZNIE REAGOWAĆ NA POTRZEBY PRACODAWCY

 • z jakich  rozwiązań pracodawca może skorzystać?
 • terminowe umowy o pracę – w jakich przypadkach i jak je stosować, ich wady i zalety,
 • praca tymczasowa – kiedy z niej korzystać, jakie uprawnienia ma bezpośredni przełożony pracodawcy użytkownika wobec pracownika tymczasowego.


7. ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

 

WYKŁADOWCA

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Stale współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu szkoląc inspektorów pracy.