WYKŁADOWCY I TRENERZY

Wojciech Zając

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. kierujący działem prawa pracy.

Jest autorem artykułów oraz szeregu opracowań i wykładów z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, m.in. dotyczących tematyki elastycznych form zatrudnienia, czasu pracy, odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników, problematyki związkowej, równego traktowania pracowników i mobbingu. Współpracuje jako wykładowca z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Brytyjsko Polską Izbą Handlową prowadząc wykłady z prawa pracy dla przedsiębiorców. Zastępuje swoich Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje ich przed organami kontroli pracy, w tym Państwową Inspekcją Pracy

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW