WYKŁADOWCY I TRENERZY

Robert Bartkowski

Specjalista-praktyk i konsultant zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, długoletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat jest stałym członkiem komisji przetargowej. Autor i współautor publikacji prasowych dotyczących zamówień publicznych. Występuje w charakterze biegłego sądowego w sprawach związanych z organizacją i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Pełnomocnik stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczy w wielu specjalistycznych konsultacjach udzielanych podmiotom i instytucjom. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW