WYKŁADOWCY I TRENERZY

Marzena Jankowska

trenerka biznesu, nauczyciel akademicki, coach, specjalista HRM. Absolwentka psychologii biznesu na UŚ. Od ponad 10 lat prowadzi cieszące się dużym uznaniem szkolenia dla biznesu, administracji i organizacji pozarządowych, a także szkolenia train the trainers ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi trenerskich bazujących na neurodydaktyce. Od 2007 r. jest wykładowca/trenerem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, WZ Chorzów prowadzenie zajęć dla studentów studiów podyplomowych (MBA we współpracy z Franklin University, Akademia trenera, Negocjacje i mediacje w biznesie, Administracja – zarządzanie i administracja, BHP, Akademia skutecznego menedżera, Komunikacja i wystąpienia publiczne).

Specjalizuje się w tematyce twardości psychicznej (psychological hardiness) − prowadzi badania i warsztaty. Jest autorką szeregu artykułów na ten temat, m.in. „Twardość psychiczna a postrzeganie sytuacji pracy i życia rodzinnego przez menedżerów w kontekście kryzysu organizacji”, „Hardiness jako narzędzie wspomagające radzenie sobie w sytuacji kryzysowej” – przegląd badań”, „Twórczość jako proces samokreacji, wzmacniający twardość psychiczną w obliczu zmian”. Współautorka poradnika dotyczącego m.in. wzmacniania twardości psychicznej, pt. „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania” (Wydawnictwo Edgard).

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW