WYKŁADOWCY I TRENERZY

Marta Górka

doświadczony praktyk i szkoleniowiec w jednostkach administracji publicznej. Doktorantka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu.

W latach 2009-2013 pracowała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, gdzie odpowiadała za kontrolę sprawozdawczości budżetowej i finansowej JST, kontrolę poprawności uchwał budżetowych i okołobudżetowych, rozliczanie budżetów, bieżącą analitykę projektów unijnych (POKL, PROW, RPO).

Przeprowadziła ponad 600 godzin szkoleń dla urzędników samorządowych oraz pracowników innych jednostek administracji publicznej z zakresu:

  • Kontroli zarządczej
  • Błędów w realizacji kontroli zarządczej w świetle rozstrzygnięć organów kontroli
  • Budżetowania zadaniowego i obiegu dokumentów księgowych
  • Zmian w zakresie sprawozdawczości z operacji finansowych JST
  • Wieloletnich Prognoz Finansowych JST

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW