WYKŁADOWCY I TRENERZY

Marek Guzowski

  • Wie, jak prowadzić prezentacje, które zrobią wrażenie
  • Doświadczony trener, coach i konsultant biznesu w zakresie rozwoju osobistego, HRM, zarządzania, przywództwa, mediacji i szeroko pojętych kompetencji miękkich, w tym autoprezentacji. Psycholog zarządzania i społecznych aspektów międzykulturo-wości.
  • Potrafi inspirować do zmiany, dbając jednocześnie o efektywność działań biznesowych. Jako trener pracuje metodami nauki przez doświadczenie. Starannie dobiera metody dla zapewnienia maksimum efektywności przy zachowaniu atrakcyjności ich formy.
  • Pracuje w paradygmacie coachingu koaktywnego i treningu psychodynami-cznego, prowadząc zajęcia w oparciu o proces grupowy.
     

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW