WYKŁADOWCY I TRENERZY

Marcin Cichowicz

ekspert z zakresu pomocy publicznej z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2006-2008 Dyrektor Działu Pomocy Publicznej w Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. Obecnie samodzielny ekspert w zakresie pomocy publicznej. Przygotowywał opinie i analizy w tym zakresie, m.in. bazując na orzecznictwie europejskim i decyzjach Komisji Europejskiej. Doświadczony trener i wykładowca. Prowadzi szkolenia oraz usługi doradztwa z zakresu pomocy publicznej udzielanej przy Regionalnych Programach Operacyjnych, PO-KL, PO IŚ, PO IG, Norweskim Mechanizmie Finansowym, Inicjatywie JEREMIE oraz JESSICA, a także krajowych instrumentów wsparcia. Doradzał Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i PARP S.A. przy tworzeniu zasad pomocy publicznej w ZPORR, Regionalnych Programach Operacyjnych, PO Polska Wschodnia, PO Innowacyjna Gospodarka i PO Kapitał Ludzki

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW