WYKŁADOWCY I TRENERZY

dr Katarzyna Jagodzińska

Holds a PhD degree in international law. She conducted research at the Faculty of Law, Political Science and Economy at the Sophia Antipolis University in Nice, at the University of Strasbourg, France, at the Trinity College in Dublin, Ireland, at the University of Freiburg, Germany and at the Faculty of Law, Management and Economics at the University of Wrocław.

She has several years experience working as an International Operations Manager for international pharmaceutical companies with headquarters in Strasbourg, Paris and Dubai.

Being quadrilingual (Polish, English, French and German) and having worked in 6 countries, including the US, Germany, France, Poland, UAE and Switzerland, she has a proven international approach and experience.
She currently works at the University of Neuchatel in the Enterprise Institute where she specializes in International Business Management with a key focus on such areas as International Business Development and International Human Resources Management. As part of the Enterprise Observatory team, she conducts research relating to the role of SME’s in the global European market. She lectures in International Conflict Management in both English and French.

========

Uzyskała stopień naukowy doktora prawa międzynarodo-wego. Prowadziła badania na Wydziale Prawa, Nauk Politycznych i Ekonomii na Uniwersytecie Sophia Antipolis w Nicei we Francji, na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji, w ​​Trinity College w Dublinie w Irlandii, na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech oraz na Wydziale Prawa, Zarządzania i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ma kilkuletnie doświadczenia jako Operations Manager dla międzynarodowych firm farmaceutycznych z siedzibą w Strasburgu, Paryżu i Dubaju.

Włada czterema językami (polski, angielski, francuski i niemiecki), pracowała oraz uczęszczała do szkoły w sześciu krajach, w tym USA, Niemczech, Francji, Polsce, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz  Szwajcarii. Posiada szerokie doświadczenie międzynarodowe.

Obecnie pracuje w Instytucie Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Neuchatel w Szwajcarii, gdzie specjalizuje się w zarządzaniu międzynarodowym biznesem koncentrując się na takich obszarach, jak międzynarodowy rozwój biznesu i zarządzanie międzynarodowymi zasobami ludzkimi.

 

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW