WYKŁADOWCY I TRENERZY

doświadczony praktyk, specjalista

- wiceprezes Akademii Transportu i Przedsiębiorczości w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych i transportowych. Około 30 lat pracy w transporcie, w tym 20 lat w Instytucie Transportu Samochodowego. Posiada wiele certyfikatów międzynarodowych i krajowych z zakresu transportu drogowego. Kierownik i uczestnik ponad 30 programów naukowo-badawczo-wdrożeniowych realizowanych w ramach zleceń Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Transportu i Unii Europejskiej, Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Gospodarczej- najważniejsze z nich: tworzenie i wdrażanie ogólnopolskiego systemu certyfikacji kompetencji zawodu przewoźnika drogowego, ogólnopolskiego systemu egzaminowania kandydatów na kierowców w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, centralnej ewidencji pojazdów i kierowców oraz, systemu informacji dla pasażerów w zakresie komunikacji autobusowej. Współautor wielu podręczników szkoleniowych z zakresu transportu drogowego.

SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ TRENERA

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW