WYKŁADOWCY I TRENERZY

Andrzej Szastok

Doświadczony trener biznesu, specjalista w obszarach: zarządzanie w administracji i protokół dyplomatyczny.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, budowania zespołów, zarządzania konfliktem, negocjacji handlowych i biznesowych, asertywności, zarządzania czasem, kreowania wizerunku, autoprezentacji i wystąpień publicznych.

SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ TRENERA

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW