WYKŁADOWCY I TRENERZY

Adrianna Filiks

Trenerka, konsultantka i coach z ponad 16-letnią praktyką zawodową w HRM. Laureatka Konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000, Menedżer Szkoleń Roku 2000. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL. Przeprowadziła ponad 1200 szkoleń i 36 audytów funkcji personalnej.

Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL. Specjalizuje się w programach podnoszących skuteczność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu analizy strategicznej, strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL. Specjalizuje się w obszarze zarządzania szkoleniami /diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych, ewaluacja szkoleń/, zarządzania wiekiem, zarządzania zmianą, w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, wbadaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy.

Zrealizowała badania satysfakcji i motywacji w 11 firmach oraz przeprowadziła 38 kompleksowych analiz potrzeb szkoleniowych. Jest także ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania programów ocen pracowniczych oraz programów outplacementowych indywidualnych i grupowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Psychologii). Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania. Od 1997 roku wykładowca: na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Akademii im. L. Koźmińskiego (MBA HR oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), w WSH w Kielcach, w WSB w Toruniu (studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) z tematów: strategia personalna, zarządzanie szkoleniami, cele i funkcje zarządzania personelem, polityka personalna. Jej artykuły branżowe ukazały się w Rzeczpospolitej, w Prawie i Gospodarka, w Gazecie Prawnej, w Personelu, oraz na portalach internetowych HR, w telewizji i radiu. Od 1999 roku publikuję w Serwisie HR wydawanym przez Dom Wydawniczy ABC, oddział Wolters Kluwer Polska.

 

SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ TRENERA

POZNAJ INNYCH WYKŁADOWCÓW