ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych oraz najlepszych praktyk

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

 

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną szczegółowo omówione zmiany w Prawie zamówień publicznych oraz Prawie budowlanym w kontekście działań praktycznych.

 • W jaki sposób stosować poszczególne przepisy?
 • Jak je interpretować, by uniknąć ewentualnych błędów?

Na te, i wiele innych pytań, odpowie ekspertka w dziedzinie robót budowlanych, a dodatkowo trenerka bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń – Pani EWA WIKTOROWSKA.

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane i usługi projektowe:

 • Dopuszczone ustawą pzp tryby udzielenia zamówienia na prace projektowe
 • Kiedy przetarg nieograniczony, ograniczony, a kiedy negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny?
 • Zmiany w przebiegu postępowania w przetargu nieograniczonym
 • Zmiany w przesłankach stosowania i przebiegu procedury w innych trybach
 • Zmiany w konkursie
 • Zmiany w zamówieniach z wolnej ręki

2.    Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia

 • Nowe wymagania dla projektanta
 • Koszt cyklu życia
 • Umowy o prace, zasady monitorowania i kontroli, sankcje za niestosowanie się do wymagań zamawiającego

3.    Zmiany w szacowaniu wartości zamówienia
4.    Zmiany w warunkach udziału w postępowaniu

 • Podstawy wykluczenia
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Zmiany w określaniu warunków w zakresie doświadczenia
 • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 • Omówienie zasad przygotowania i wypełniania (JEDZ)

5.    Kryteria udzielenia zamówienia

 • Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
 • Kryterium ceny czy kryteriów kosztu?
 • Kryteria podmiotowe
 • Przykładowe kryteria na roboty budowlane i usługi związane z robotami budowlanymi

6.    Zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych

 • Zmiany istotne i nieistotne
 • Roboty, dostawy, usługi dodatkowe i nieprzewidziane
 • Rozwiązanie umowy
 • Zmiany wykonawcy
 • Nowe warunki umów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę

7.    Zmiany w przepisach dotyczących podwykonawstwa
8.    Zmiany w środkach ochrony prawnej, nowe przesłanki wniesienia odwołania poniżej progów unijnych.

WYKŁADOWCA

Ewa Wiktorowska

Członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Prezes Fundacji Zamówień Publicznych – Inicjatywa Win-Win. Ekspert i członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej zaangażowana m.in. przy zamówieniach publicznych dotyczących budowy autostrad. Trener i Arbiter z listy Prezesa UZP. Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania, przeprowadzania, nadzorowania i kontrolowania prawidłowości procedur zamówień publicznych.
 

SZKOLENIA POWIĄZANE