SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Najnowsze szkolenie dla pracowników i kadry kierowniczej administracji państwowej i samorządowej, instytucji wdrażających programy unijne, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, administracji celnej i skarbowej, służby zdrowia i farmacji oraz sektora gospodarczego.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie w filozofię SPZK
2. Terminologia związana z korupcją
3. Regulacje prawne
4. Odpowiedzialność za akty korupcji oraz wyłączenia i metody ochrony
5. Niekaralne formy korupcji
6. Wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

  • Polityka antykorupcyjna
  • Analiza ryzyka
  • Plan działań korygujących
  • Procedury operacyjne

7. Opracowanie i wykonanie analizy ryzyka korupcyjnego
8. Opracowanie planu działań korygujących
9. Dokumentowanie SPZK, procedury i zapisy
10. Zasady współpracy z konsultantem zewnętrznym

SZKOLENIA POWIĄZANE