PROFESJONALNY STRAŻNIK MIEJSKI – warsztaty dla pracowników Straży Miejskiej

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Strażnicy miejscy wykonują zadania, które wiążą się z silnym stresem i napięciem:

 • kontrolują i w razie potrzeby interweniują w sytuacjach zakłócaniu spokoju,
 • odprowadzają nietrzeźwe osoby do izby wytrzeźwień i odwożą aresztowanych do komendy Policji,
 • uczestniczą w działaniach zabezpieczających przy różnego rodzaju uroczystościach,
 • kontrololują właściwe parkowanie pojazdów i ruch drogowy w mieście,
 • mają swoje zadania w przypadku popełnionego przestępstwa, zaistnienia okoliczności zagrażających czyjemuś zdrowiu lub życiu,
 • wystawiają mandaty.

Warsztaty te pomagają pracownikom Straży Miejskiej lepiej panować nad emocjami i zachowywać profesjonalizm w kontaktach z Klientami.

PROGRAM SZKOLENIA

I.    Kim jest strażnik miejski ? – ekspert od...

 • Główne zadania strażników miejskich oraz trudności z nich wynikające.
 • Zadania strażników, a konieczne predyspozycje i kompetencje pracowników Straży Miejskiej – profil kompetencji.
 • Co już mam, co powinienem rozwijać, doskonalić – strefy osobistego i zespołowego rozwoju 


II.    Uprawnienia strażników Miejskich i sposoby ich wykorzystywania

 • Prawa i obowiązki strażników miejskich, a egzekwowanie przepisów prawa
 • Sytuacje trudne w pracy strażnika miejskiego.
 • Sposoby radzenia sobie z trudnościami i sytuacjami konfliktowymi.
 • Zasady prowadzenia rozmowy – skuteczna komunikacja
 • Emocje w pracy strażnika. Umiejętność kontrolowania emocji
 • Współpraca z innymi służbami, jednostkami, organizacjami

III.    Skuteczna interwencja – uwarunkowania, narzędzia pracy, standard postępowania

 • Budowanie wizerunku profesjonalnego strażnika miejskiego – niezbędne elementy.
 • Dlaczego ludzie nie chcą z nami współpracować?
 • Obawy i oczekiwania wobec Straży Miejskiej – ważne wytyczne dla efektywnego działania strażników miejskich.
 • Czy zdrowy rozsądek może charakteryzować strażnika – interpretacje wykładni prawa, nastawienia, granice wpływu.
 • Środki przymusu – zagrożenia, pokusy, nadużycia, a standardy postępowania
 • Zaufanie do strażnika miejskiego – fundament skutecznej współpracy z obywatelami i jednostkami samorządowymi.
 • Profil osobowy strażnika miejskiego.

IV.    Stres w pracy strażnika miejskiego

 • Stres i jego rozumienie
 • Źródła stresu, przebieg i jego konsekwencje – sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Rola, zadania i świadczone usługi straży miejskiej wobec społeczności lokalnej, a poszanowanie godności i praw obywateli
 • Asertywność, a specyficzne sytuacje w pracy strażnika miejskiego. Zastosowania.

WYKŁADOWCA

Iwona Haba

Psycholog, doświadczony trener i asesor z ponad 18-letnią praktyką zawodową. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowego Studium Socjoterapii oraz Szkoły Trenerów „Sieć” przy PTP. Zrealizowała szereg szkoleń dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli oraz pracowników bezpośrednio kontaktujących się z klientem dotyczących m.in. komunikacji i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i  konfliktowymi w kontaktach z klientami zewnętrznym i wewnętrznymi.

Z dużą skutecznością znajduje rozwiązania problemów w oparciu o ogromną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej. Realizowała szkolenia dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania oraz dla pracowników bezpośrednio kontaktujących się z klientem. Jest współautorką projektu „Best Service” dla ING Banku Śląskiego obejmującego szkoleniami 4 500 pracowników (standardy obsługi Klienta, sytuacje trudne w obsłudze klienta, standardy produktowe, sprzedaż, scenariusz i realizacja filmu szkoleniowego, trening trenerów wewnętrznych).

Kilka opinii o zajęciach prowadzonych przez panią trener (z ankiet ocen szkolenia):

 • bardzo interesujące tematy, ćwiczenia bardzo ciekawe, trafne przykłady do wykorzystania w pracy
 • przekaz jasny, czytelny
 • najciekawsze z dotychczasowych, z zarządzania kadrami (zespołem)
 • ciekawy i interesujący sposób przedstawionych scen z udziałem uczestników
 • Iwona to fajna babka!
 • doceniam fachowość i profesjonalizm osoby prowadzącej szkolenie!

SZKOLENIA POWIĄZANE