POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE wg KPA z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja KPA (ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 935).

Trzy cele nowelizacji KPA

Aby usprawnić działania administracji, a jednocześnie ułatwić organom administracji reagowanie na zmieniające się oczekiwania społeczne, przed nowelizacją postawiono 3 cele:

 1. przyspieszenie postępowań administracyjnych;
 2. wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami;
 3. zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Szczególnie ważny był dla mnie temat dotyczący pisania uzasadnień.
Pan Szczepaniak prowadził dwukrotnie szkolenie z KPA dla pracowników naszego Urzędu i jesteśmy nimi zachwyceni! Opinia pracownika Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Świetny wykładowca! Prowadzi zajęcia w sposób interesujący i zabawny, a przy tym bardzo dobrze merytorycznie.
Najbardziej interesujące były dla mnie obrazowe przykłady sytuacji, w których należy zastosować przepisy KPA.
Szczególnie ważny był dla mnie temat dotyczący pisania uzasadnień.
Pan Szczepaniak prowadził dwukrotnie szkolenie z KPA dla pracowników naszego Urzędu i jesteśmy nimi zachwyceni! Opinia pracownika Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ratio legis nowelizacji
 2. Zmiany w zakresie zasad ogólnych
 3. Bezczynność i przewlekłość postępowania
 4. Mediacja
 5. Milczące załatwienie sprawy
 6. Wskazania dla strony przed wydaniem decyzji
 7. Postępowanie uproszczone
 8. Wszczęcie postępowania,
 9. Doręczenia (właściwe, zastępcze, fikcyjne-awizo),
 10. Właściwość organów,
 11. Wezwania (zasięg terytorialny wezwania),
 12. Terminy (instrukcyjne, zawite; przywracanie terminów, liczenie terminów),
 13. Dowody w postępowaniu (przesłuchiwanie świadków, sporządzanie protokołów i adnotacji, korzystanie z pomocy biegłych, dowody z dokumentów),
 14. Zawieszenie postępowania administracyjnego (przyczyny i skutki)
 15. Technika pisania decyzji administracyjnej
  • obowiązkowe składniki decyzji administracyjnej
  • oznaczenie organu,
  • oznaczenie strony,
  • osnowa,
  • wskazanie podstawy prawnej,
  • uzasadnienie i jego rola,
  • część faktyczna i prawna uzasadnienia,
  • pouczenie,
  • data,
  • podpis,
  • upoważnienie do wydawania decyzji,
  • kwestia pieczęci i pieczątek na dokumencie decyzji.
 16. Dodatkowe składniki decyzji administracyjnej (warunek, rygor natychmiastowej wykonalności)
 17. Rektyfikacja (usuwanie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, uzupełnianie i wyjaśnianie treści decyzji).
 18. Ustalenie kręgu stron w postępowaniu administracyjnym.
 19. Postanowienia towarzyszące wydanej decyzji administracyjnej (postępowanie w sprawie kosztów postępowania)
 20. Środki odwoławcze,
 21. Istota nadzwyczajnych postępowań administracyjnych (stwierdzenie nieważności decyzji; wznowienie postępowania i inne)
  • środki nadzoru,
  • środki zaskarżenia,
  • relacje między poszczególnymi postępowaniami nadzwyczajnymi z k.p.a.
  • relacje między postępowaniami nadzwyczajnymi z k.p.a. i postępowaniem sądowo-administracyjnym.

WYKŁADOWCA

dr hab. Rafał Szczepaniak

Adiunkt na Wydziale Prawa UAM, radca prawny, znany i ceniony specjalista z zakresu szeroko pojętego prawa samorządu terytorialnego. Prowadził zajęcia w kilkunastu edycjach Studium Przygotowawczego dla Korpusu Służby Cywilnej (Lubuski Urząd Wojewódzki, Wielkopolski Urząd Wojewódzki). Specjalizuje się w szkoleniach dla pracowników  samorządowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, z których około połowa jest poświęcona problematyce samorządu terytorialnego.
 

Opinie po dotychczas prowadzonych szkoleniach z KPA:

 • - Wykładowca potrafi przedstawić trudny temat w sposób interesujący i przystępny
 • - Bardzo dobre szkolenie! Polecam!
 • - Już dawno nie uczestniczyłam w tak dobrze prowadzonym szkoleniu
 • - Wykładowca ma wiedzę i potrafi ją przekazać w sposób interesujący

SZKOLENIA POWIĄZANE