Effective International Business Communication / Skuteczna komunikacja w międzynarodowych sytuacjach biznesowych

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

As the business world becomes more international, competitive and complex, the importance of effective communication competences increases. This course explores fundamental communication skills and techniques as well as other strategic aspects of communicating, the determinants of desired outcomes and the issues that arise internally and externally in the communication process.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Interesujące i przydatne w codziennej pracy.
Generalnie potrzebne szkolenie dla każdego, zwłaszcza dla pracownika wielokulturowej korporacji.
Bardzo pomocne było uświadomienie sobie, co mogę zmienić w swoim działaniu, aby być bardziej efektywna.
Najlepsze szkolenie z umiejętności miękkich, na jakim byłam.
Very interesting, worth attending.
Warto skorzystać, uświadamia błędy i wskazuje na rozwiązania.
Było bardzo dobre, ciekawe, dużo się nauczyłam, bardzo dobra prowadząca.
Szkolenie otworzyło mi oczy na ważne sprawy /bariery w komunikacji, które były wcześniej przeze mnie pomijane.
Wiele z elementów szkolenia ma wartość praktyczną w mojej pracy - email, multikulturowość, panowanie nad emocjami.
Postaram się wykorzystać znajomość różnic kulturowych, by poprawić komunikację z klientami zagranicznymi.
Tematy, które dla mnie były najbardziej interesujące, to pisanie maili, różnice kulturowe, "drugie dno" komunikacji, sygnalizowanie autorytetu.
Podobały mi się praktyczne ćwiczenia, które pomagają zwrócić uwagę na poszczególne "wpadki" komunikacyjne.
Podobały mi się przykłady z życia wzięte.
The most interesting were "Tools & Techniques", How to change “I to US paradigm", “Communicating with clients".
Now I know how to be professional, how to effectively communicate, to understand other receivers.
I liked insights for active listening.
Ważne jest szersze postrzeganie informacji otrzymywanych i przekazywanych, nie kierowanie się emocjami.
Helpful for our business communication.
Highly recommended!
Bardzo dobre szkolenie, rewelacyjna trenerka.
Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny oraz rzetelny.
Interesujące, warto uczestniczyć otwiera oczy na sprawy z pozoru oczywiste.
Profesjonalne, bardzo dobrze przygotowane, z teorią i ćwiczeniami.
Bardzo przydatne w pracy z klientami.
Interesujące i przydatne w codziennej pracy.
Generalnie potrzebne szkolenie dla każdego, zwłaszcza dla pracownika wielokulturowej korporacji.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Understanding the fundamentals of international business communication, identifying your strengths and weaknesses
  Building your path to success through verbal and non-verbal communication
 2. Mastering team skills and interpersonal communication
 3. Managing diversity: communicating with people whose cultures, backgrounds and expectations differ from your own
 4. Planning, writing and completing written business messages (negative, persuasive, reports, proposals)
 5. Creating and delivering effective oral presentations

 

Participants of the course will:

 • Expand their professional horizon by participation in the carefully designed course, stimulating classes, fervent discussions addressing current issues, case studies based on real life problems and interactive information exchange;
 • Brush up their knowledge and familiarize themselves with recent developments in modern business theory and practice;
 • Increase awareness of today and tomorrow's business challenges;
 • Improve the decision-making process, develop analytical and problem solving skills in the course of simulation exercises;
 • Receive constructive feedback on their performance and areas requiring amelioration;
 • Strengthen team spirit, enhance leadership competences, acquire and foster managerial skills through activities designed to combine the learning experience with fun;
 • Enlarge their business network by interacting with professionals from a wide variety of backgrounds;
 • Exchange information, compare and contrast experiences as well as challenge current viewpoints with other participants of the course

 

WYKŁADOWCA

dr Katarzyna Jagodzińska

Holds a PhD degree in international law. She conducted research at the Faculty of Law, Political Science and Economy at the Sophia Antipolis University in Nice, at the University of Strasbourg, France, at the Trinity College in Dublin, Ireland, at the University of Freiburg, Germany and at the Faculty of Law, Management and Economics at the University of Wrocław.

She has several years experience working as an International Operations Manager for international pharmaceutical companies with headquarters in Strasbourg, Paris and Dubai.

Being quadrilingual (Polish, English, French and German) and having worked in 6 countries, including the US, Germany, France, Poland, UAE and Switzerland, she has a proven international approach and experience.
She currently works at the University of Neuchatel in the Enterprise Institute where she specializes in International Business Management with a key focus on such areas as International Business Development and International Human Resources Management. As part of the Enterprise Observatory team, she conducts research relating to the role of SME’s in the global European market. She lectures in International Conflict Management in both English and French.

========

Uzyskała stopień naukowy doktora prawa międzynarodo-wego. Prowadziła badania na Wydziale Prawa, Nauk Politycznych i Ekonomii na Uniwersytecie Sophia Antipolis w Nicei we Francji, na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji, w ​​Trinity College w Dublinie w Irlandii, na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech oraz na Wydziale Prawa, Zarządzania i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ma kilkuletnie doświadczenia jako Operations Manager dla międzynarodowych firm farmaceutycznych z siedzibą w Strasburgu, Paryżu i Dubaju.

Włada czterema językami (polski, angielski, francuski i niemiecki), pracowała oraz uczęszczała do szkoły w sześciu krajach, w tym USA, Niemczech, Francji, Polsce, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz  Szwajcarii. Posiada szerokie doświadczenie międzynarodowe.

Obecnie pracuje w Instytucie Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Neuchatel w Szwajcarii, gdzie specjalizuje się w zarządzaniu międzynarodowym biznesem koncentrując się na takich obszarach, jak międzynarodowy rozwój biznesu i zarządzanie międzynarodowymi zasobami ludzkimi.