TELEMEDYCYNA

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla personleu medycznego

 • Po zajęciach uczestnicy będą zorientowani w możliwościach systemów zdalnej medycyny.
 • Zdobędą  podstawową wiedzę z obszaru planowania ochrony zdrowia na odległość – zarówno teoretyczną jak i ekonomiczną.
 • Metody prowadzenia zajęć: - wykład multimedialny - ćwiczenia grupowe w planowaniu i rozwoju systemu

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Definicja pojęcia
 • Obszary telemedycyny
 • Zdalna diagnostyka
 • Zdalne konsultacje
 • Zdalna opieka nad pacjentem
 • Zdalna rehabilitacja
 • Edukacja, promocja zdrowego stylu życia
 • Zdalne przeprowadzanie zabiegów operacyjnych
 • Zalety stosowania systemów telemedycznych
 • Prostota
 • Łatwość wynikająca z wykorzystania technologii znanej każdemu gimnazjaliście
 • Skrócenie czasu przepływu informacji
 • Racjonalizacja procesu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • W części obszarów wyraźne zmniejszenie kosztów
 • Wady systemów zdalnej opieki medycznej
 • Ochrona danych
 • W części obszarów wyjątkowo drogi sprzęt
 • Depersonalizacja procesu leczniczego
 • Telediagnostyka
 • Przepływ informacji pomiędzy laboratorium, zakładami diagnostyki obrazowej a placówką leczącą
 • Monitoring leczniczy w czasie rzeczywistym TeleCare
 • Aparatura do telediagnostyki
 • Pomiar ciśnienia
 • Ekg
 • Pomiar stężenia glukozy
 • Monitoring innych parametrów stanu pacjenta (astma, POCHP, niewydolność nerek, depresja i inne)
 • Przykładowe koszty
 • Systemy telekonsultacyjne
 • Pomiędzy ośrodkami, personelem medycznym, terapeutą a pacjentem
 • Obszary wsparcia pacjenta
 • Podstawowe scenariusze działań telemedycznych
 • Możliwości systemów
 • Pomiary
 • Plany opieki
 • Powiadomienia
 • Lokalizacja
 • Wsparcie w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia
 • Drogi komunikacji
 • Łącza telefoniczne (w tym SMS), internetowe, sieci WiFi, Bluetooth
 • Przykładowe planowanie systemów telemedycznych
 • Techniczne możliwości medycyny a społeczna
 • gotowość na ich przyjęcie
 • Współczesne problemy psychologiczne w ochronie zdrowia
 • Nowości technologiczne w medycynie 


POZIOM ZAAWANSOWANIA:
Brak wymaganego poziomu zaawansowania.

 

WYKŁADOWCA

lekarz, psycholog kliniczny

Zajęcia prowadzone będę przez lekarza zajmującego się rozwojem ochrony zdrowia i odpowiedzialnego w Przedsiębiorstwie Leczniczym za systemy informacyjno- komunikacyjne oraz przez psychologa klinicznego.