LECZENIE RAN

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla personleu medycznego

W czasie zajęć uczestnicy poznają podział ran wraz z postępowaniem pielęgnacyjnym i leczniczym w każdym ich rodzaju. Dowiedzą się  kiedy skierować pacjenta do leczenia specjalistycznego. Potrafią prawidłowo zaopatrzyć ranę (mycie rany, opatrunki…). W dobie chorób przenoszonych przez krew, specjalną uwagę poświęcimy bezpieczeństwu personelu.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Definicja rany i ich podział
  • Rany:
   - Cięte
   - Szarpane
   - Kłute
   - Kąsane
   - Inne ostre (np. otarcia)
  • Rany oparzeniowe
  • Odleżyny
  • Owrzodzenia i martwice
   - Żylakowe
   - Niedokrwienne
 2. Postępowanie z danym typem ran:
  • Zaopatrzenie opatrunkiem, mycie rany
  • Kiedy szycie lub ostry dyżur chirurgiczny
  • Leczenie ran oparzeniowych
  • Leczenie odleżyn
  • Leczenie owrzodzeń i martwic
 3. Sposoby gojenia się ran
 4. Rodzaje opatrunków i ich stosowanie
 5. Demonstracja szycia chirurgicznego (na skórze świńskiej)
  • Rodzaje szwów chirurgicznych, inne metody zamykania ran
 6. Ćwiczenie szycia ran ciętych – dla personelu lekarskiego
 7. Profilaktyka tężca i innych zakażeń
 8. Bezpieczeństwo personelu a choroby przenoszone przez krew i inne płyny ustrojowe (HIV, WZW oraz inne STI)


POZIOM ZAAWANSOWANIA:
Brak wymaganego poziomu zaawansowania.

 

WYKŁADOWCA

Lek. med. Piotr Rafał Babiak

lekarz medycyny, chirurg dziecięcy, posiada doświadczenie w pracy Pogotowia Ratunkowego, SOR, 10 lat pracy na oddziale Kardiochirurgii, wykładowca na uczelni (ratownictwo medyczne, pierwsza pomoc przedmedyczna), organizator i sędzia główny Olimpiady Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od lat prowadzący szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i Medycznej dla różnych grup, certyfikowany edukator HIV-AIDS.