EKG DLA PIELĘGNIAREK

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla personleu medycznego.
 

Cel szkolenia:

 • Nabycie umiejętności wykonania  prawidłowego EKG,
 • Prosta interpretacja zapisu EKG – zapis prawidłowy, zmiany EKG wymagające interwencji lekarskiej, artefakty.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy biofizyczne elektrokardiogramu
  • Prąd elektryczny serca i załamki EKG
   – Kształt załamków QRS
  • Układ bodźcoprzewodzący serca
  • Oś elektryczna serca
 2. Rejestracja EKG
  • Kalibracja urządzenia i prędkość przesuwu taśmy
  • EKG 12-odprowadzeniowe
   – Odprowadzenia kończynowe - jak je założyć?
   – Odprowadzenia przedsercowe - jak je umiejscowić na klatce piersiowej?
  • Różnice w kształcie załamków QRS w zależności od odprowadzenia
 3. Technika wykonania EKG
  • Pokazowe wykonanie
  • Ćwiczenia wykonywane przez szkolonych nawzajem na sobie (każdy musi wykonać poprawne EKG innemu uczestnikowi kursu)
  • Podstawowe błędy wynikające ze złej techniki podłączeń
  • Artefakty
  • Trudności założenia odprowadzeń u szczególnych pacjentów (otyli, owłosieni, brak współpracy pacjenta …)
 4. Podstawowe zmiany chorobowe w EKG
  • Zaburzenia przewodzenia
  • Częstoskurcz
   – Przedsionkowy
   – Komorowy
  • Bradykardia
  • Migotanie przedsionków
  • Migotanie komór
   – Użycie defibrylatora automatycznego
  • Zaburzenia rytmu serca
  • Zawał
  • Pacjenci z rozrusznikiem serca


POZIOM ZAAWANSOWANIA:
Brak wymaganego poziomu zaawansowania.

 

WYKŁADOWCA

Lek. med. Piotr Rafał Babiak

lekarz medycyny, chirurg dziecięcy, posiada doświadczenie w pracy Pogotowia Ratunkowego, SOR, 10 lat pracy na oddziale Kardiochirurgii, wykładowca na uczelni (ratownictwo medyczne, pierwsza pomoc przedmedyczna), organizator i sędzia główny Olimpiady Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od lat prowadzący szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i Medycznej dla różnych grup, certyfikowany edukator HIV-AIDS.