DŁUGOTERMINOWA OPIEKA NAD PACJENTEM

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla personleu medycznego.
 

Korzyści udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy będą potrafili szerzej spojrzeć na problemy związane z opieką długoterminową,
 • pokażemy, że chory przewlekle to nie tylko osoba leżąca i nie poruszająca się ale przede wszystkim, to pacjent z przewlekłym  rozpoznaniem – choćby takim jak nadciśnienie, cukrzyca czy wręcz starość,
 • poruszymy także typowe zagadnienia dotyczące opieki długoterminowej,
 • szkolenie prowadzone będzie przez lekarza, psychologa i pielęgniarkę,

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pacjent z chorobą przewlekłą
  a. Definicja choroby przewlekłej
  b. Choroby wymagające stałej opieki
  • Pacjent leżący
  • Pacjent poruszający się
  c. Chory w długoterminowej opiece ambulatoryjnej
 2. Psychologiczne problemy w opiece długoterminowej
  a. Opieka nad pacjentem
  • Depresja powikłaniem długoterminowej choroby
  • Motywacja do codziennego działania
  • Przeciwdziałanie demencji
  • Chory dementywny

  b. Prowadzenie, przygotowanie i wsparcie rodziny i najbliższych
 3. Najczęstsze problemy pielęgnacyjne
  a. Pacjenci leżący
  • Odleżyny
  • Odparzenia
  • Zaniki mięśniowe
  • Postępowanie rehabilitacyjne

  b. Pacjenci poruszający się
  • Postępowanie rehabilitacyjne
  • Przygotowanie domu pacjenta
 4. Zaopatrzenie ortopedyczno – pielęgnacyjne
  a. Zaopatrzenie ortopedyczne
  • Łóżka
  • Ortezy
  • Wózki i balkoniki
  b. Zaopatrzenie pielęgnacyjne
  • Materace antyodleżynowe
  • Pieluchomajtki
  • Zaopatrzenie stomijne
  • Terapia cukrzycy
  c. Wsparcie finansowe (NFZ, MOPS, ZUS)
 5. Ćwiczenia technik pielęgnacyjnych


POZIOM ZAAWANSOWANIA:
Brak wymaganego poziomu zaawansowania.