ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – kluczowe elementy i działania

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zapraszamy na specjalistyczne warsztaty
opracowane przez trenerów specjalizujących
się zarządzaniu projektami multi-task
i rozwiązywaniu problemów w projektach.


Ostatnio prowadzili oni projekt szkoleniowo-doradczy, którego efektem była znaczna redukcja opóźnień w realizacji projektów i poprawa komunikacji w zespołach projektowych
i współpracujących działach.

Na czym polegał problem?

W firmie produkcyjnej jednocześnie realizowano
ok. 30 projektów. Te same 5-6 osób formalnie należących do różnych działów w firmie pracowało w różnych zespołach projektowych. Nadmiar obowiązków,  zmęczenie, brak wypracowanych procedur postępowania, powodowały powstawanie poważnych trudności w pracy zespołów oraz opóźnień (tylko 4 projekty realizowano planowo). Można było zaobserwować tzw. syndrom studenta i Parkinsona (najpierw robisz zadania, które Ci pasują, które lubisz, zlecone przez bezpośredniego przełożonego, a nie te, które są ważne i pilne)  i syndrom samouśpienia (wiemy, że nie do końca projekt jest realizowany dobrze, ale nie ma czasu, żeby to rozwiązać, bo są inne, pilniejsze
w tym momencie sprawy).

OPINIE UCZESTNIKÓW

Zarekomenduję.
Szkolenie niestandardowe i przez to bardzo ciekawe. Niezwykle pomocne. Gratuluję!
Świetne warsztaty! Warto było wziąć w nich udział.
Bardzo dobre szkolenie dla osób, które prowadzą projekty nie koniecznie związane z konkretną metodologią. Otwiera oczy, uwrażliwia na punkty krytyczne.
Najbardziej pomocne będą mi dodatkowe materiały poprawiające skuteczność prowadzenia projektu.
Bardzo dobrze prowadzone szkolenie.
Na pewno polecę to szkolenie dalej.
Chcę kontynuacji nt. sposobów rozwiązywania problemów.
Polecę
Pozytywne.
Zarekomenduję.
Szkolenie niestandardowe i przez to bardzo ciekawe. Niezwykle pomocne. Gratuluję!

PROGRAM SZKOLENIA

Program i korzyści pierwszego dnia

 • Nabycie  sprawności w interpretowaniu parametrów projektu.
 • Przyswojenie algorytmu ustalania celów projektu z zastosowaniem formuły SMART.
 • Przećwiczenie formułowania celów projektu.
 • Przyswojenie  zakresu zarządzania projektem.
 • Uzasadnianie kompromisów projektowych.
 • Analizowanie i interpretowanie faz projektu.
 • Wyznaczanie miar oceny efektów projektu.
 • Analizowanie treści i tworzenie Karty Projektu.
 • Wyciąganie wniosków z Karty Projektów do planowania działań w projekcie.
 • Identyfikowanie ryzyk, przeprowadzenie analizy ryzyka i ustalenie planu działań
  z wykorzystaniem diagramu PDPC.
 • Przygotowanie do samodzielnego planowania działań w projekcie.
 • Wdrożenie Check List w projektach.
 • Rozpoznawanie zjawisk i problemów w projekcie.
 • Modelowanie elementów decydujących o skuteczności Zespołu Projektowego.

 

Program i korzyści drugiego dnia

 • Wyznaczanie  zakresu prac  (np. techniką map myśli).
 • Tworzenie Struktury Podziału Prac (WBS).
 • Tworzenie macierzy RACI.
 • Przećwiczenie  agendy Kick off meeting.
 • Przećwiczenie zasad  zgłaszania problemów w projekcie i sporządzania notatek służbowych.
 • Przyswojenie metod harmonogramowania.
 • Analiza sytuacji i zastosowanie  metod harmonogramowania.
 • Konwersja WBS w diagram sieciowy.
 • Obliczanie i wyznaczanie ścieżki krytycznej.
 • Przyswojenie koncepcji łańcucha krytycznego.
 • Poznanie zasad , które decydują o skutecznej realizacji projektu.
 • Zrozumienie i ustalanie zakresu monitorowania i kontroli projektu.

WYKŁADOWCA

Sabina Piotrowiak, Krzysztof Piotrowiak

Sabina Piotrowiak konsultant w zakresie zarządzania, organizacji przedsiębiorstw, zarządzania jakością, rozwiązywania złożonych problemów. Projektant i wdrożeniowiec systemów zarządzania. Zarządzała interdyscyplinarnymi wieloosobowymi zespołami projektowymi w obszarze usług profesjonalnych. Jej pasją jest prowadzenie szkoleń z rozwiązywania problemów. również podczas zarządzania projektami.

Mgr inż. Budowa Maszyn – Organizacja  zarządzanie specjalność organizacja
i zarządzanie produkcją. Posiada Certyfikat Kwalifikowanego Kandydata na Auditora Wiodącego PCBC nr 2943 oraz Certyfikat Nr PL091104-72674 Auditora Wiodącego BSI (IRCA nr A17070). Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe 
w obszarach przygotowania i sterowania produkcją.

Prowadziła kilkadziesiąt bardzo dobrze ocenianych szkoleń m.in.
z Zarządzania projektami, Zarządzania strategicznego, Zarządzania procesami, Zarządzanie jakością, Projektowanie systemów zarządzania, Optymalizacja
i modelowanie procesów, Rozwiązywanie problemów, Metod, technik i narzędzi doskonalenia działań, Organizacji przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzi z humorem i w sposób interaktywny.

Krzysztof Piotrowiak – konsultant w zakresie zarządzania organizacjami, analiz strategicznych oraz rozwiązań kryzysowych. Absolwent  studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, zarządzania projektem, analiz finansowych, szacowania  i wyceny nieruchomości. Jako country manager zarządzał dużymi projektami inwestycyjnymi w sektorze energii odnawialnych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami multi-task.

Realizował strategie start-up w sektorze sprzedaży produktów technicznych
w strukturach rozproszonych. Wspierał organizacyjnie kilkanaście podmiotów zagranicznych, inwestujących w Polsce. Sprzedawał usługi techniczne dla klientów globalnych (Facility Management). Realizował projekty wdrożenia nowych wyrobów technicznych, transferów i modyfikacji. Zajmował się rozwiązywaniem problemów produkcyjnych i optymalizacją procesów.

Prowadził szkolenia i sesje coachingowe z obszarów tematycznych: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie procesami, Optymalizacja i modelowanie procesów, Rozwiązywanie problemów jakościowych, produkcyjnych i organizacyjnych
z wykorzystaniem współczesnych metod i narzędzi, Zarządzanie projektami, Fuzje i przejęcia, Coachingi kompetencji menedżerskich. Zachowuje zimną krew
w trudnych chwilach.