TRENING PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI w oparciu o model DISC

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Warsztaty nastawione na praktyczne ćwiczenia prowadzenia różnego rodzaju rozmów
z pracownikami przy uwzględnieniu ich różnorodności i odmienności.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wartości wnoszone do zespołu przez poszczególne kolory DISC − jak nimi zarządzać?
  • Znajomość kolorów osobowości zdecydowanie ułatwia zarządzanie
 2. Kolor ma znaczenie − skuteczne podejście do typu antagonistycznego
  • Ćwiczenia pozwalające na dobór odpowiednich działań uwzględniających potrzeby osób o zróżnicowanych stylach zachowań.
 3. "Marsjanie i ziemianie”, czyli jak wykorzystać wiedzę o sobie i innych do komunikacji i osiągania celów zawodowych
  • Zachowania niewerbalne ułatwiające i utrudniające dobry kontakt
  • Budowanie skutecznej argumentacji, dostosowanej do różnych typów DISC. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
  • Niezwykła moc zadawania pytań.
  • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania niewerbalnych oraz werbalnych wskaźników zachowań wskazujących na określony styl zachowania.
 4. Rozmowa oceniająca i motywująca
  • Cele rozmowy oceniającej z punktu widzenia organizacji i ocenianego pracownika
  • W jaki sposób przygotować się do rozmowy oceniającej i motywującej?
  • Na co należy kłaść akcent podczas rozmowy z pracownikami o różnokolorowej osobowości?
  • Najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania.
  • Błędy wynikające z braku znajomości zasad komunikacji z poszczególnymi kolorami (typami osobowości).
 5. Rozmowy o charakterze korygującym, dyscyplinującym i dyscyplinarnym
  • Jakie są przyczyny złej pracy
  • Zasady prowadzenia rozmowy dyscyplinującej i dyscyplinarnej
  • W jaki sposób poinformować o konsekwencjach
  • Zmiana zachowań niepożądanych – procedura 6 kroków
  • Błędy wynikające z braku znajomości zasad komunikacji z poszczególnymi kolorami (typami osobowości).
 6. Komunikacja w okresie zmian – rozmowy przełamujące opór przed zmianą
  • Jak przekazywać informacji dotyczące planowanych zmian?
  • Opór i niepokój pracowników przed zmianą – jak go osłabić?
  • Narzędzia wywierania wpływu w kierunku akceptacji zmiany
  • Jak angażować pracowników w proces zmian?
  • Rozmowa z kluczowymi pracownikami. Jakiego są koloru? Jak przygotować się do rozmowy z każdym z nich?
 7. Emocje i manipulacje w rozmowie z pracownikiem
  • Jak reagować na presję i manipulację ze strony pracownika?
  • Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi?
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami i emocjami pracownika podczas trudnych rozmów

WYKŁADOWCA

Jolanta Korczowska

Wchodząc w określone role, potwierdzamy nasze przekonania o nas samych i innych

Psycholog, diagnosta, doświadczony trener biznesu, coach, certyfikowany trener FRIS.

Posiada Międzynarodowy Ceryfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju. Jest ceryfikowanym trenerem Success Insights – metody diagnostycznej  opartej o metodologię Extended DISC. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (Politechnika Wrocławska) oraz coachingu (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).

 

Specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych sytuacji zawodowych. Potrafi zintegrować oraz zaktywizować każdą grupę. Jej autorskie ćwiczenia zawsze mają charakter interaktywny, zapadają w pamięć i inspirują do zmiany.Opinie o jej szkoleniach:

 • Szkolenie to prawdziwa przyjemność, pełen profesjonalizm.
 • Ciekawe i profesjonalne! Dużo informacji zwrotnych.
 • Świetne szkolenie. Bardzo dobrze i profesjonalnie prowadzone.
 • Bardzo interaktywne! Podobało mi się.
 • Bardzo dużo scenek – pozytywne efekty. Pani Jolanta super docierający trener szkoleniowy.
 • Bardzo dobre przygotowanie wykładowcy, duża wiedza. Ciekawa część teoretyczna.