SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM - trening prowadzony przez prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

Istnieje wiele modeli zarządzania lecz nie każdy z nich można zastosować w danej chwili i dla danego zespołu. Ważny jest też lider – jego wiedza, doświadczenie, postawa i motywacja. Jak połączyć wszystkie czynniki, by wybrać dla siebie najlepszy, czyli najefektywniejszy sposób zarządzania?

Zapraszamy Państwa na trening prowadzony przez prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego. Poznacie mechanizmy psychologiczne i społeczne odgrywające kluczową rolę w sytuacjach zawodowych menedżera. Dowiecie się, jak wzmacniać słabe strony – swoje, zespołu, i w jaki sposób wykorzystywać potencjał grupy, aby kierowanie zespołem było prostsze i dawało znacznie więcej satysfakcji.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Przywództwo zadaniowe i emocjonalne oraz osobowość i motywacja, to elementy, które były dla mnie najważniejsze. Bardzo doceniam otrzymane informacje zwrotne od Pana Profesora i grupy. Dzięki!
Bardzo ciekawe szkolenie, z wieloma życiowymi przykładami. Będę polecał.
Doskonałe szkolenie! Będę polecał z przekonaniem.
Przywództwo zadaniowe i emocjonalne oraz osobowość i motywacja, to elementy, które były dla mnie najważniejsze. Bardzo doceniam otrzymane informacje zwrotne od Pana Profesora i grupy. Dzięki!
Bardzo ciekawe szkolenie, z wieloma życiowymi przykładami. Będę polecał.
Doskonałe szkolenie! Będę polecał z przekonaniem.
Przywództwo zadaniowe i emocjonalne oraz osobowość i motywacja, to elementy, które były dla mnie najważniejsze. Bardzo doceniam otrzymane informacje zwrotne od Pana Profesora i grupy. Dzięki!
Bardzo ciekawe szkolenie, z wieloma życiowymi przykładami. Będę polecał.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. WPROWADZENIE
  Systemy w organizacji – siedem „S”; podstawowe funkcje menedżera. Lider
  a kierownik, czynniki psychologiczne w firmie: percepcja społeczna, emocje, intuicja, kreatywność. Stabilność i zmiana. Modele zarządzania w ujęciu tradycyjnym i współczesnym.
   
 2. KOMUNIKACJA W FIRMIE
  Istota komunikowania: funkcje informacyjne, pragmatyczne, ewaluacyjne
  i meta-komunikacyjne; wieloznaczność zachowań komunikacyjnych – bariery
  i trudności. Formalne i nieformalne kanały przepływu informacji.
   
 3. ZESPOŁY PRACOWNICZE
  Formalne i nieformalne grupy w firmie. Struktury i procesy grupowe. Grupowe
  i indywidualne rozwiązywanie problemów. Przywództwo zadaniowe i emocjonalne. Style kierowania. Budowanie spójności grupy.
   
 4. STRES W PRACY, KONFLIKTY I NAPIĘCIA
  Rodzaje i źródła konfliktów, sposoby zarządzania konfliktami, źródła i mechanizmy konfliktów, indywidualne i strukturalne przyczyny stresu, techniki kontrolowania napięcia w sytuacjach stresowych, sposoby relaksacji, negocjacje jako rozwiązywanie konfliktów.
   
 5. OSOBOWOŚĆ I MOTYWACJA
  Cechy sprzyjające sukcesowi w zarządzaniu, modele sprawdzone: Covey, Maltz, Waitley, Bales. Syndrom pozytywnego myślenia, motywacje pro-rozwojowe. Motywowanie do pracy – wartości finansowe i pozafinansowe. Potrzeby, normy, nastroje i standardy motywacyjne.

 

POZIOM ZAAWANSOWANIA - Brak wymaganego poziomu zaawansowania

WYKŁADOWCA

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Doświadczony psycholog i trener, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator i praktyk negocjacji, autor wielu książek, między innymi bestsellera zatytułowanego "Negocjacje w biznesie".