ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAŁADUNKU POJAZDÓW I MOCOWANIA ŁADUNKÓW

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Odpowiedzialność za prawidłowy załadunek pojazdu oraz skuteczne mocowanie na nim ładunku ponosi:

 • nadawca, odbiorca, załadowca i spedytor - podczas załadunku pojazdu,
 • przewoźnik i kierowca - w czasie przewozu ładunku.

Skutkami braku tej odpowiedzialności są zagrożenie w ruchu drogowym (możliwość zgubienia ładunku podczas jazdy)i przeciążenia dróg (przekroczenie masy całkowitej pojazdu i nacisków osi pojazdu na jezdnię).

Za brak przestrzegania tych zasad, organy kontrolne mogą nakładać kary grzywny w wysokości do 40 000 złotych, a za negatywne skutki w ruchu drogowym grożą również sankcje w postaci aresztu i pozbawienia wolności.

Szkolenie to przewidziane jest dla nadawców, odbiorców, załadowców, spedytorów, przewoźników, kierowców oraz magazynierów magazynów produkcyjnych, spedycyjnych i logistycznych. 

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami prawidłowego i zgodnego z przepisami załadunku pojazdów iskutecznego mocowania ładunków na pojeździe.
 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Informacje ogólne

 • Podstawa prawna załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków.
 • Zasady bezpieczeństwa przewozu ładunków. Obowiązki uczestników procesu przewozowego.

2. Ograniczenia w ładowaniu pojazdów

 • Rodzaje ograniczeń w obciążeniu pojazdów wynikające z konstrukcji dróg, przepisów technicznych i wynikające z praw fizyki.
 • Pojęcie masy i ciężaru ładunku, przyspieszenia, opóźnienia i sił bezwładności. Ich wpływ na bezpieczeństwo przewozu.
 • Rodzaje sił bezwładności i skutki ich działania na pojazd i ładunek.
 • Wpływ kierowcy na wywoływanie sił bezwładności.
 • Siły utrzymujące ładunek na pojeździe.

3. Wymagania wobec nadwozi pojazdów

 • Wytrzymałość skrzyni ładunkowej.
 • Punkty mocowania ładunku.
 • Dopuszczalne naciski na podłogę skrzyni ładunkowej pojazdu.

4. Zasady rozmieszczania ładunku na skrzyni ładunkowej pojazdu

 • Wpływ położenia ładunku na obciążenie osi i na stateczność pojazdu.
 • Pojęcie środka ciężkości ładunku. Środek ciężkości ładunków składowych i ładunku całościowego.
 • Plan ładowania jako narzędzie prawidłowego załadowania pojazdu.
 • Umiejętność oceny prawidłowego załadunku pojazdu.

5. Rodzaje zabezpieczeń ładunków na skrzyni ładunkowej pojazdu

 • Mocowanie blokowe materiałami sztauerskimi, progowe, płytowe i klinowe.
 • Mocowanie za pomocą odciągów opasujących ładunek od góry, pętlowych, szprigowych i prostych.
 • Mocowanie za pomocą ryglowania. Mocowanie mieszane.

6. Osprzęt mocujący

 • Rodzaje osprzętu mocującego ładunek i zasady ich doboru.
 • Pasy, łańcuchy i liny mocujące. Ich budowa, rodzaje, zasady doboru, prawidłowego wykorzystania i oceny zużycia.
 • Osprzęt pomocniczy, jego rodzaje i zasady wykorzystania.

7. Zasady ustalania prawidłowego mocowania ładunku

 • Zasady dociskowego mocowania ładunku.
 • Podstawy obliczania ilości pasów mocujących metodą rachunkową.
 • Ustalanie ilości pasów mocujących metodą tabelaryczną i szablonową.
 • Kształtowe mocowanie ładunku za pomocą łańcuchów i lin.
 • Rodzaje mocowania kształtowego.
 • Pojęcie wytrzymałości łańcucha i liny oraz ich obliczanie metodą rachunkową, tabelaryczną i szablonową.

8. Zalecenia w zakresie załadunku pojazdu i mocowania na nim ładunków

 • Zalecenia IRU oraz Komisji Europejskiej d/s Energetyki i Transportu w zakresie prawidłowego ładowania pojazdów i mocowania na nich ładunków w przewozach elementów walcowych, palet, grubych i cienkich płyt, długich ładunków, wiszących ładunków, pojazdów, drobnicy, drutów w zwojach, odlewów, ładunków płynnych, drewna, kontenerów, ładunków luzem, zwierząt żywych, artykułów żywnościowych szybko psujących się, materiałów niebezpiecznych, odpadów i ładunków nienormatywnych.

9. Umiejętność oceny załadunku pojazdu

 • Ocena przykładowych załadunków pojazdów i ich omówienie.

WYKŁADOWCA

dr inż. Bogusław Madej

dr inż. Bogusław Madej – doświadczony wykładowca, praktyk, ceniony ekspert w zakresie transportu drogowego, rzeczoznawca techniki samochodowej i ruchu drogowego, autor wielu publikacji na ten temat.