ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Praktyczne szkolenie prowadzone przez specjalistę łączącego wiedzę z obszaru controllingu zapasów i produkcji oraz finansów. Dodatkową zaletą tych zajęć jest sposób ich realizacji - trener jest entuzjastą nowoczesnych metod uczenia ludzi dorosłych. Zajęcia prowadzi z energią i humorem.

Dzięki zajęciom wzmocnisz swoje myslenie prokosztowe i proefektywe o sterowaniu zapasami w firmie. Twoje decyzje dotyczące zapasów będą oparte na konkretnych przesłankach, które nauczysz się zauważyć i interpretować.

 

OPINIE UCZESTNIKÓW

Warte wzięcia udziału
Szkolenie niestandardowe i przez to bardzo ciekawe.
Ciekawie o nieciekawych dla produkcji rzeczach.
Dobry trener i pomocne szkolenie.
Bardzo profesjonalne.
Dobre szkolenie, poparte życiowymi przykładami.
Przydatne, ciekawe.
Polecam!
§Bardzo ciekawe i przydatne szkolenie
Podobało mi się, że prowadzący stosował ciekawe sposoby angażowania uwagi uczestników.
Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.
Ciekawe
Bardzo dobre, ciekawe, praktyczne.
Pozytywne i pomocne.
Pozytywne, miłe i merytoryczne
Warte wzięcia udziału
Szkolenie niestandardowe i przez to bardzo ciekawe.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zapasy - ogólna charakterystyka
 2. Przyczyny powstawania zapasu
  • Konflikty logistyczne a zapas
  • Zapasy a łańcuch dostaw
  • Zapasy a informacja
 3. Wpływ decyzji logistycznych na poziom zapasu
  • Transport a zapasy
  • Konsolidacja zleceń a zapas
  • Case Konsolidacja
 4. Polityka utrzymania zapasu
  • Zasady utrzymania zapasu w oparciu o klasyfikacje funkcjonalną
  • Klasyfikacja zapasów metodą ABC
  • Klasyfikacja zapasu metoda XYZ
  • Wielowymiarowa analiza zapasu
 5. Alokacja zapasów metodą ABC w magazynie
 6. Koszty utrzymania zapasu
  • Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
  • Organizacja składu konsygnacyjnego
  • Ocena efektywności gospodarowania zapasem – wskaźniki
 7. Koszty zapasów a poziom obsługi klienta
  • Analiza opłacalności klienta
  • Zapas a bezpośrednia zyskowność produktu
  • Macierz dostępności produktu
  • Case wybór poziomu zapasu a obsługa klienta
 8. Gra - koszty utrzymania zapasu a poziom obsługi klienta
 9. Prognozowanie poziomu zapasów
 • Prognozowanie przy pomocy równania wykładniczego
 • Metoda delficka
 • Analiza trendu
 • Analiza cyklu życia produktu
 1. Kontrola zapasów typu „pchania”
 2. kontrola zapasów typu „ssania”
 3. Metoda stałej wielkości zamówień
 4. Planowanie Potrzeb Dystrybucyjnych – Distribution Requirement Planing - DRP
 5. Just in Time
 6. KANBAN


POZIOM ZAAWANSOWANIA:
Brak wymaganego poziomu zaawansowania.

 

WYKŁADOWCA

Jarosław Stankiewicz

Trener biznesu, doświadczony specjalista w dziedzinie controlingu finansowego i redukcji kosztów w firmach produkcyjnych.

Mgr ekonomii; absolwent studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej z zakresu finansów i kontroli finansowej; absolwent szkoły trenerów – posiada międzynarodowy certyfikat Wi-Fi Osterreich, giganta na rynku szkoleń w Austrii i Niemczech. Od ponad 15 lat zajmuje stanowiska dyrektora finansowego
i głównego księgowego
w firmach produkcyjnych.

Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania finansami, organizacji działów księgowości; wdrażaniem projektów informatycznych, zarządzania kadrą oraz kulturą zarządzania.

Swoje warsztaty realizuje metodami zbliżonymi do tych, które są stosowane przy szkoleniach miękkich. Na szkoleniach potrafi zdynamizować grupę przez proponowanie ciekawych zadań i ćwiczeń, wprowadzanie elementu rywalizacji.

 

Opinie zajęciach prowadzonych przez trenera:

§ Szkolenie niestandardowe i przez to bardzo ciekawe.§ Ciekawie o nieciekawych dla produkcji rzeczach.

§ Teraz rozumiem Główna Księgową :-) § Dobry trener i pomocne szkolenie.§ Bardzo profesjonalne.§ Dobre szkolenie, poparte życiowymi przykładami.§ Przydatne, ciekawe.§ Polecam! §Bardzo ciekawe
i przydatne szkolenie.
§ Podobało mi się, że prowadzący stosował ciekawe sposoby angażowania uwagi uczestników.§ Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. § Ciekawe.§ Bardzo dobre, ciekawe, praktyczne.§ Pozytywne i pomocne.§ Pozytywne, miłe i merytoryczne.§ Warte wzięcia udziału.