MODELE KOSZTOWE W ZAKUPACH NIEPRODUKCYJNYCH

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie doskonalące umiejętność planowania i kontroli kosztów zakupów w celu eliminowania strat oraz podnoszenia efektywności finansów przedsiębiorstwa.

Program zajęć opracował ekspert w obszarze controllingu zapasów i produkcji oraz finansów. Trener jest entuzjastą nowoczesnych metod uczenia ludzi dorosłych − zajęcia prowadzi z energią i humorem.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Istota zarządzania kategorią asortymentową

 • Wyznaczanie celów strategicznych w obszarze zaopatrzenia
 • Mierniki umożliwiające ocenę i monitorowanie przyjętych celów strategii zaopatrzeniowej
 • Środki pozwalające na uzyskanie oszczędności w procesie zakupowym – dźwignie oszczędności
 • Identyfikacja potrzeb zakupowych w organizacji
 • Wpływ kupowanego asortymentu na organizację – macierz Kraljic’a
 • Dynamika rynku dostawców – model pięciu sił Portera, analiza PEST
 • Pozycja dostawcy względem kupującego
 • Siła przetargowa kupującego
 • Podstawowe strategie zakupowe
 • Zawartość strategii
 • Plan wdrożenia strategii
 • Podstawy zarządzania zmianą

2.    Zastosowaniem modeli kosztowych w zakupach

 • analiza kosztów zakupu i procesu zaopatrzenia
 • analiza wartości w procesie zaopatrzenia
 • centrum kosztów czy centrum wydatków
 • budżetowanie kosztów
 • system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia
 • wpływ zakupu i zaopatrzenia na wynik przedsiębiorstwa


3.    Organizacja zakupu i procesu zaopatrzenia

 • pozyskania informacji o dostawcach - serwisy informacyjne, katalogi elektroniczne
 • sposoby ofertowania
 • analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców
 • analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym
 • planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych
 • specyfikacja zaopatrzenia
 • negocjacje zakupowe
 • procedury kwalifikacji i okresowej oceny dostawców
 • kontrakt zaopatrzeniowy

WYKŁADOWCA

Jarosław Stankiewicz

Trener biznesu, doświadczony specjalista w dziedzinie controlingu finansowego i redukcji kosztów w firmach produkcyjnych.

Mgr ekonomii; absolwent studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej z zakresu finansów i kontroli finansowej; absolwent szkoły trenerów – posiada międzynarodowy certyfikat Wi-Fi Osterreich, giganta na rynku szkoleń w Austrii i Niemczech. Od ponad 15 lat zajmuje stanowiska dyrektora finansowego
i głównego księgowego
w firmach produkcyjnych.

Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania finansami, organizacji działów księgowości; wdrażaniem projektów informatycznych, zarządzania kadrą oraz kulturą zarządzania.

Swoje warsztaty realizuje metodami zbliżonymi do tych, które są stosowane przy szkoleniach miękkich. Na szkoleniach potrafi zdynamizować grupę przez proponowanie ciekawych zadań i ćwiczeń, wprowadzanie elementu rywalizacji.

 

Opinie zajęciach prowadzonych przez trenera:

§ Szkolenie niestandardowe i przez to bardzo ciekawe.§ Ciekawie o nieciekawych dla produkcji rzeczach.

§ Teraz rozumiem Główna Księgową :-) § Dobry trener i pomocne szkolenie.§ Bardzo profesjonalne.§ Dobre szkolenie, poparte życiowymi przykładami.§ Przydatne, ciekawe.§ Polecam! §Bardzo ciekawe
i przydatne szkolenie.
§ Podobało mi się, że prowadzący stosował ciekawe sposoby angażowania uwagi uczestników.§ Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. § Ciekawe.§ Bardzo dobre, ciekawe, praktyczne.§ Pozytywne i pomocne.§ Pozytywne, miłe i merytoryczne.§ Warte wzięcia udziału.