ARKUSZE KALKULACYJNE W LOGISTYCE - ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Zapraszamy Państwa na warsztaty, których celem jest nauka praktycznego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych wspierających procesy decyzyjne w logistyce.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i specjalistów z działu logistyki oraz pracowników innych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa współuczestniczących w procesach logistycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

 1. Klasyfikacje logistyczne – praktyczne narzędzia do wygodnego i skutecznego zarządzania zapasami, dostawcami, klientami, etc.;
 2. Prawidłowa organizacja danych w arkuszach kalkulacyjnych;
 3. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia bazy danych;
 4. Analiza danych w Dziale Logistyki:
  • Wyszukiwanie danych w pionie i poziomie, oznaczanie danych spełniających zadane kryteria, tworzenie rozwijanej listy wyboru;
  • Sortowanie i „naprawa” danych, tworzenie autofiltra;
 5. Metoda planowania potrzeb dystrybucji (DRP);
 6. Wprowadzenie do tabel przestawnych – organizacja danych, dodawanie kryteriów, zapobieganie powstawaniu błędów;
 7. Wprowadzenie do wykresów przestawnych – tworzenie, edycja, wygodne i praktyczne zastosowania;


DZIEŃ 2

 1. Tabele przestawne w służbie logistyki – wielokryterialna analiza danych, poszukiwanie rozwiązań zadanych problemów, szybkiej wygodne tworzenie zestawień i raportów. Opracowanie zadania na podstawie przygotowanego scenariusza;
 2. Wykresy przestawne – raportowanie i śledzenie stanów. Opracowanie zadania na podstawie przygotowanego scenariusza;
 3. Rozliczanie czasu pracy kierowców, kosztów eksploatacji pojazdów, przejechanych kilometrów oraz kosztów towarzyszących z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego;
 4. Polityki odnawiania zapasów – omówienie modeli klasycznych i mieszanych. Zadanie do opracowania w arkuszu kalkulacyjnym;
 5. Racjonalna, wielokryterialna ocena dostawców – dobór kryteriów, porównanie kryteriów, ustalenie skali punktowej, ustalenie wag, ocena dostawców w oparciu o przyjętą punktację, ocena z wykorzystaniem wag;
 6. Gra logistyczna – „Minimalizacja kosztów zaopatrzenia”. Symulacja popytu i zdarzeń losowych z użyciem generatora liczb losowych.
 7. Podsumowanie.