ADR DLA PRACOWNIKÓW MAGAZYNU

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Szkolenie przygotował i poprowadzi doświadczony wykładowca, praktyk, doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie, redaktor kwartalnika Towary Niebezpieczne, ekspert grup roboczych ONZ w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Było bardzo ciekawe.
Polecam!
Bardzo pomocne w mojej pracy.
Przydatne informacje o zagrożeniach.
Bardzo dobre, polecam.
Szkolenie jest potrzebne.
Było bardzo interesujące.
Ciekawe, nie spałem.
Warto je "zaliczyć"- uporządkowanie wiedzy.
Było bardzo ciekawe.
Polecam!

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Regulacje ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
z praktycznym komentarzem

 • obowiązki uczestnika przewozu
 • definicje
 • co się zmienia w zakresie odpowiedzialności?
 • jakie wątpliwości powinni mieć przewożący towary niebezpieczne?
 • kto jest za co odpowiedzialny?
 • jak dobrze przygotować się do przewozu?
 • jakie są możliwe kary?
 • wzorcowa procedura kontrolna - czyli za co można ukarać wg. nowej ustawy?
 • zasady praktyczne - za co odpowiadam w swoim zakładzie?

2. Problemy praktyczne związane z ustawą oraz ADR/RID/ADN 2013

 • kompetencje osób
 • szkolenie kierowców
 • stosowanie opakowań i cystern
 • harmonizacja przepisów

3. Przepisy modelowe

 • zmiany w zakresie przepisów związanych z ładowaniem i pakowaniem
 • operacje załadunkowe i rozładunkowe
 • nowe oznaczenia
 • prawo krajowe a prawo międzynarodowe - odstępstwa krajowe w międzynarodowej praktyce

4. Przepisy w zakresie towarów niebezpiecznych

 • ADR/RID 2013 - przedstawienie zmian, które wejdą w życie do 1.01.2013 r
 • zmiany w zakresie oznaczenia
 • zmiany w zakresie zwolnień
 • zmiany w zakresie dokumentacji

5. Między ADR a BHP

 • zasady magazynowania chemikaliów
 • wymagania w zakresie magazynowania olejów