ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Dwudniowe szkolenie uświadamiające uczestnikom, z jakimi problemami wiąże się transakcyjna współpraca między przedsiębiorstwami i jaki potencjał tkwi w partnerstwie.
W trakcie szkolenia mają oni możliwość osobistego doświadczenia korzyści wynikających z uczestnictwa w zintegrowanym łańcuchu logistycznym, jak również poznać występujące ograniczenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Lean Management – odchudzanie przedsiębiorstwa

 • Przepływy materiałowo – informacyjne w wewnętrznym łańcuchu dostaw.
 • Mapowanie procesów podstawowych i logistycznych w przedsiębiorstwie
 • Kontrola i monitorowanie procesów pod kątem poprawności realizacji, efektywności oraz tworzenia wartości dodanej do produktu.
 • Tworzenie nowych wielkości odniesienia dla realizowanych procesów.
 • Reengineering procesów logistycznych  – tworzenie nowych „odchudzonych” procesów wspierających procesy główne przedsiębiorstwa.
 • Lean Manufacturing.

2. „Efekt byczego bicza”

 • Symulacja tradycyjnej współpracy przedsiębiorstwa w ramach łańcucha dostaw – gra piwna.
 • Identyfikacja problemów występujących w tradycyjnym zarządzaniu dostawami.
 • Skutki braku wymiany informacji między ogniwami łańcucha dostaw.

3.    Strategia tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw opartych na partnerstwie

 • Dobór partnerów do zintegrowanej współpracy
 • Systemy zarządzania relacjami z dostawcami
 • Systemy zarządzania relacjami z klientami
 • Integracja systemów organizacyjnych i informacyjnych

4. Strategie logistyczne oparte na zintegrowanych łańcuchu dostaw

 • Strategia VMI (Vendor Managemend Inventory) i tworzenie magazynów konsygnacyjnych
 • Strategia JiT (Just in Time)

5.    Strategia CPFR – idea współdziałania w obszarze planowania, prognozowania i uzupełniania zapasów

 • Idea  współdziałania w ramach koncepcji CPFR
 • Współdziałania w obszarze planowania logistycznego
 • Współdziałanie w obszarze tworzenia i wykorzystania prognoz sprzedaży

6.    Controlling procesowy – czuwanie nad poprawnością realizacji procesów oraz ciągłe doskonalenie organizacji

WYKŁADOWCA

dr Agnieszka Tubis

 • Wykształcenie

Doktor ekonomii w naukach o zarządzaniu ze specjalnością logistyka, adiunkt w Katedrze Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych na Politechnice Wrocławskiej. W ramach wieloletniej współpracy z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu pełniła funkcje Dziekana Wydziału Logistyki I Transportu oraz Rektora. 

 • Doradca biznesowy

Zajmuje się tematyką projektowania i usprawniania systemów transportowych oraz procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, dystrybucja, gospodarka magazynowa, controlling logistyczny), jak również kształtowania i zarządzania łańcuchami dostaw.  Jest autorką kilkudziesięciu artykułów dotyczących powyższych zagadnień oraz współautorką książek „Logistyka w przedsiębiorstwie”, „Logistyka. Teoria i praktyka”, „Zarządzanie procesami logistycznymi”, „Controlling i rachunkowość zarządcza”, "Systemy MRP/ERP", "Rozpoznawanie, prognozowanie i monitorowanie zagrożeń w transporcie".

 • Działalnośc szkoleniowa

Od kilku lat prowadzi szkolenia dla przedstawicieli dużych firm handlowych (m.in. Tesco, Makro, Kaufland), produkcyjnych (m.in. Bosch, Volkswagen, Sitech, Tchibo, Browary Żywiec, Kompania Piwowarska, Ericsson, Pamapol), usługowych (m.in. Plus) jak i pracowników sektora MSP.

 • Działalność naukowo-badawcza

Brała udział w projektach doradczych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych z sektora FMCG, branży budowlanej, motoryzacyjnej, instalatorskiej, meblarskiej, zbrojeniowej, obuwniczej oraz AGD, jak również przedsiębiorstw usługowych z sektora energetycznego oraz transportu drogowego. Prowadzi projekty badawcze w obszarze logistyki i transportu. Realizuje pomiary badawcze dotyczące sektora TSL, prowadzone na zlecenie władz samorządowych.

Jest czterokrotną laureatką programu „Mozart”, ukierunkowanego na partnerstwo nauki i biznesu, którego celem jest umożliwienie wrocławskim przedsiębiorstwom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców. W ramach programu współpracowała z przedsiębiorstwem Polbus sp. z o.o., MPK sp. z o.o., VBA sp. z o.o. oraz FF Fracht sp. z o.o..

Jest Reprezentantem Politechniki Wrocławskiej w sekcji logistyki Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego.