PSYCHOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY – sprawna organizacji pracy uwzględniająca zasady BHP

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Szkolenie Barbary Chruślickiej odpowiadające na problemy, z którymi borykają się osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy w fabryce, m.in.:

  • Konieczność zbudowania postawy i myślenia kategoriami bezpieczeństwa
  • Konieczność komunikowania się z kolegami i podwładnym w trudnych sytuacjach (pośpiech i wielość zadań niejednokrotnie powoduje, że pracownicy „ułatwiają” sobie, „obchodzą” procedury i zalecenia. Liderzy muszą umieć zwracać uwagę/ udzielać informację zwrotną w taki sposób, żeby osoba słuchająca chciała ją przyjąć i stosować. W praktyce często zwracanie uwagi wywołuje często agresję.
  • Brak wyobraźni u pracowników
  • Brak świadomości, za co może być odpowiedzialny każdy z pracowników w obszarze bezpieczeństwa pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Skala niebezpiecznych zdarzeń i ich konsekwencji

2. Moja rola w zakresie bezpieczeństwa

3. Przyczyny sytuacji niebezpiecznych / wypadków w obszarach:


    technicznym (maszyny, narzędzia)
    proceduralnym/organizacyjnym (niezrozumiałe instrukcje, procedury)
    ludzkim (niedbalstwo, pośpiech, rutyna)

4. Nauka uważności – uwrażliwienie liderów, na występowanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Planowanie działań korygujących i profilaktycznych.

5. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - korygowanie zachowań pracowników pod kątem sprawnej organizacji pracy (uwzględniając zasady BHP).

6. Wywieranie wpływu na pracowników

7. Scenki interwencyjne – ćwiczenie rozmów z pracownikami, których zadaniem jest spowodowanie, aby pracownik natychmiast skorygował swoje zachowanie.

8. Zachowania i zaplecze

WYKŁADOWCA

Barbara Chruślicka

Specjalistka w zakresie umiejętności interpersonalnych, liderskich i budowania zespołów. Prowadzi zajęcia wspierające rozwój osób, grup i organizacji. Przez 12 lat trenerka i coach w największej w Polsce Szkole Trenerów Biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego, superwizorka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Kierownik merytoryczny Podyplomowego Studium Treningu Kreatywności i Arteterapii Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada doświadczenie w pracy z bardzo różnorodnymi grupami zawodowymi: trenerzy, informatycy, sprzedawcy, helpdesk  IT, menedżerowie, służby policyjne i inni.

Specjalizuje się w trudnych tematach dotyczących psychologii emocji w środowisku pracy.


Tworzy autorskie i niepowtarzalne programy rozwoju zespołów zarządzających fabrykami oraz cykle szkoleniowe z zakresu psychologii BHP.


Realizowała wiele szkoleń dla firm produkcyjnych w tematyce motywowania zespołu, budowania autorytetu lidera, m.in. AGORA ● Amplico Life ● Kraft Polska● BPH ●  BRE Bank Ogilvy66● Nationale Nederlanden ● PLL LOT ● OPTINEO ● Raiffeisen Bank ● Invest Bank ● ISTA Polska ● GFU ● WARTA ● TP S.A. GENERALI ● Aster  ● Polkomtel ●  IMPEL  ● Conforama Saatchi&Saatchi  ● Wedel ●  Cementownie Ożarów  ● CR Media  ● UPS ●  Pramerica  ● Schneider Electric  ● Elly Lily ●  ING Bank Śląski  ● Axel Springer  ● Tchibo Polska  ● Cadbury Wedel  ● UNIQA ●   ● Signal Iduna  ● BZ WBK  ● OMD  ● Paribas  ● Mondelez  ● Leroy Merlin  ●  Pricewaterhouse  Coopers  ●  Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP  ●, Stowarzyszenie Centrów Aktywności Lokalnej CAL ● SAR Stowarzyszenie Agencji Reklamowych ● Polsko–Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa ●  Dolnośląski Ośrodek Mediacji i inne.