LEAN MANUFACTURING DLA PRACOWNIKÓW bezpośrednio produkcyjnych

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Szkolenie dwudniowe uwrażliwiające pracowników produkcji na myślenie pro efektywne i wprowadzanie oszczędności w firmie. Uczestnicy są zapoznawani z najważniejszymi korzyściami wprowadzenia systemu Lean w życie oraz z tym, w jaki sposób mogą sami generować propozycje rozwiązań i usprawnień procesów. Jeśli pracownicy sami wymyślają rozwiązania i są ich użytkownikami – w naturalny sposób sami mocno się angażują w ich wprowadzanie.
 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prawda i mity o Lean Manufactoring – szczupłym wytwarzaniu
 2. Co to jest strata, jak ją identyfikować (MUDA)
  • Ćwiczenie praktyczne indywidualne  – idź i znajdź stratę MUDA
  • Ćwiczenie praktyczne – podgrupy 3–4 osobowe wybierają grupową MUDA i proponują rozwiązania z korzyściami
 3. VSM – mapowanie strumienia wartości, po co i dlaczego
  • Ćwiczenie praktyczne – rysowanie mapy teoretycznej firmy ACME po to, aby zapoznać uczestników ze szkicowaniem mapy, co jest ważne – nauka techniki
  • Ćwiczenie praktyczne – gra w kropki i/lub "samolot" – aby zilustrować, na czym polega przepływ
  • Ćwiczenie praktyczne grupowe – narysowanie nowej mapy firmy ACME, po usprawnieniach
 4. Wybór procesu do wykonania VSM w zakładzie. Zebranie potrzebnych danych
 5. Mapa obecna procesu – wykazanie strat i problemów
 6. Świat idealny – stan docelowy zaprojektowany
 7. Action plan – co , kiedy i kto ma wykonać aby tam się dostać ze stanu obecnego do stanu docelowego – kroki