INWENTARYZACJA MAGAZYNÓW – wiedza i praktyka

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Warsztaty prowadzone przez praktyka i znawcę tego obszaru. Łaczą najwyższej jakości wiedzę z lekkością i humorem.

Prowadzący jest autorem dobrych praktyk w zakresie prowadzenie inwentaryzacji. Nadzorował i przeprowadził inwentaryzację w wielu podmiotach produkcyjnych, handlowych.

Wartością szkolenia jest:

 • Przedstawienie celów i zasad inwentaryzacji
 • Prezentacja dokumentów stosowanych w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki magazynowej.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania spisu z natury oraz identyfikowania warunków rzetelnej inwentaryzacji
 • Zdobycie umiejętności oceny inwentaryzacji na podstawie otrzymanych dokumentów
 • Zapoznanie uczestników z uproszczeniami i sposobami kompensaty, które  można stosować w trakcie inwentaryzacji
 • Możliwość skonsultowania i rozwiązania ewentualnych problemów wynikających ze szczególnych uwarunkowań danej firmy.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Warte wzięcia udziału.
Bardzo ciekawe i przydatne szkolenie.
Podobało mi się, że prowadzący stosował ciekawe sposoby angażowania uwagi uczestników.
Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.
Ciekawe.
Bardzo dobre, ciekawe, praktyczne.
Pozytywne i pomocne.
Warte wzięcia udziału.
Bardzo ciekawe i przydatne szkolenie.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Zasady inwentaryzacji

 • Pojęcia, cele i przedmiot inwentaryzacji
 • Czynności poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji
 • Metody i terminy
 • Rozliczanie różnic

2.    Spis z natury

 • Sposoby przeprowadzania spisu z natury
 • Dokumentacja spisu z natury
 • Jak przeprowadzić dobrze spis z natury
 • Komisje spisowe zasady powoływania oraz obowiązki

3.    Inwentaryzacja aktywów  w przedsiębiorstwie

 • Inwentaryzacja magazynów; środków trwałych,
 • Inwentaryzacja materiałów i części znajdujących się w firmie
 • Inwentaryzacja pozostałych składników

4.    Dokumentacja inwentaryzacji

 • Zarządzenia kierownika jednostki
 • Arkusze i protokoły
 • Oświadczenia, protokoły weryfikacyjne  i sprawozdania obowiązujące w trakcie inwentaryzacji
 • Jak uniknąć błędów w trakcie inwentaryzacji
   


POZIOM ZAAWANSOWANIA:
Brak wymaganego poziomu zaawansowania.

 

WYKŁADOWCA

Jarosław Stankiewicz

Trener biznesu, doświadczony specjalista w dziedzinie controlingu finansowego i redukcji kosztów w firmach produkcyjnych.

Mgr ekonomii; absolwent studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej z zakresu finansów i kontroli finansowej; absolwent szkoły trenerów – posiada międzynarodowy certyfikat Wi-Fi Osterreich, giganta na rynku szkoleń w Austrii i Niemczech. Od ponad 15 lat zajmuje stanowiska dyrektora finansowego
i głównego księgowego
w firmach produkcyjnych.

Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania finansami, organizacji działów księgowości; wdrażaniem projektów informatycznych, zarządzania kadrą oraz kulturą zarządzania.

Swoje warsztaty realizuje metodami zbliżonymi do tych, które są stosowane przy szkoleniach miękkich. Na szkoleniach potrafi zdynamizować grupę przez proponowanie ciekawych zadań i ćwiczeń, wprowadzanie elementu rywalizacji.

 

Opinie zajęciach prowadzonych przez trenera:

§ Szkolenie niestandardowe i przez to bardzo ciekawe.§ Ciekawie o nieciekawych dla produkcji rzeczach.

§ Teraz rozumiem Główna Księgową :-) § Dobry trener i pomocne szkolenie.§ Bardzo profesjonalne.§ Dobre szkolenie, poparte życiowymi przykładami.§ Przydatne, ciekawe.§ Polecam! §Bardzo ciekawe
i przydatne szkolenie.
§ Podobało mi się, że prowadzący stosował ciekawe sposoby angażowania uwagi uczestników.§ Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. § Ciekawe.§ Bardzo dobre, ciekawe, praktyczne.§ Pozytywne i pomocne.§ Pozytywne, miłe i merytoryczne.§ Warte wzięcia udziału.