4. PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH - ocena bieżąca i okresowa, informacje zwrotne w trudnych sytuacjach

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

VADEMECUM LIDERA/KIEROWNIKA PRODUKCJI to cykl 5 jednodniowych warsztatów dla kadry kierowniczej produkcji, który sprawdził się znakomicie w rzeczywistości wielu firm produkcyjnych.

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Odczuwanie niepewności i obawy przed dokonywaniem ocen (zwłaszcza kolegów i koleżanek).
 • Niechęć do prowadzenia rozmów oceniających, brak silnego przekonania, że rozmowy są przydatne.
 • Brak umiejętności przygotowywania się do rozmowy.
 • Odczuwanie silnego stresu związanego z trudnymi sytuacjami występującymi niekiedy podczas prowadzenia rozmó.
 • Nieznajomość sposobów radzenia sobie z manipulacjami podczas rozmów oceniających.
 • Nieznajomość technik zwiększających poczucie odpowiedzialności pracownika (zmotywowanie i zaangażowanie go w zmianę zachowań).

OPINIE UCZESTNIKÓW

Podobał mi się sposób jak przygotować się do oceny pracownika.
Interesujące, przydatne, fajna atmosfera.
Dowiedziałam się kolejnych rzeczy, które na pewno wykorzystam w swojej pracy.
Zostały pokazane błędy popełniane podczas rozmów z pracownikami i skuteczne ich przepracowanie.
Bardzo przydatne w pracy zawodowej.
Polecam wszystkim, dobre dla własnego rozwoju i do współpracy z innymi.
Zapamiętam, że przy arkuszu warto zacząć od zgodnej oceny pracownika o sobie i przełożonego o pracowniku.
Przydadzą mi się szablony typu „robisz… dlatego w zakresie X oceniam cię…”
Przy ocenie należy mówić konkrety i od znanego do nieznanego.
Wszystko jest bardzo pomocne – rozmowy, oceny, informacje, polecenia.
Podobał mi się sposób jak przygotować się do oceny pracownika.
Interesujące, przydatne, fajna atmosfera.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    ABC oceny, czyli co każdy oceniający wiedzieć powinien!

2.    Jak dobrze przygotować się do rozmowy oceniającej?

3.    Po co robię ocenę? – co chcę uzyskać tą rozmową?

4.    Dialog, pytania, „pozytywny język” – techniki zwiększające
       skuteczność rozmowy oceniającej.

5.    Jak przekazywać „trudne” informacje?

6.    Techniki radzenia sobie z emocjami w trakcie rozmów
       oceniających.

7.    Praca z arkuszami ocen.

 

Podstawowe zadania lidera – koordynowanie, motywowanie, kontrolowanie, egzekwowanie, interwencje w sytuacjach trudnych, zachęcanie do innowacyjności stają się znacznie łatwiejsze do realizacji, gdy lidera (również potencjalnego) przygotuje się do objęcia roli kierowniczej.

Warsztaty są jedną z najlepszych i najkrótszych dróg do tego, aby liderzy/kierownicy produkcji byli maksymalnie skuteczni w wykonywaniu swoich zadań.

Czego nauczą się uczestnicy? Jakie narzędzia „otrzymają” na szkoleniu?

 • Schemat ROZMOWA OCENIAJĄCA
 • Zestaw pytań zwiększających zaangażowanie pracownika
 • Schemat JAK PORADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI W CZASIE ROZMÓW? (emocje, negacja, złość, żal)
 • Standard JAK PRACOWAĆ Z DOKUMENTAMI PODCZAS OCENY (zasady prezentowania treści w arkuszu)
 • Standard UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ


 

WYKŁADOWCA

Julita Urbaniuk

Psycholog i pedagog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła polsko-austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich w Wiedniu oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami według metodologii PMI. Jest certyfikowanym trenerem FRIS. Od 17 lat pracuje dla biznesu skutecznie szkoląc pracowników głównie dużych firm. Zna dobrze specyfikę i problemy występujące na produkcji. Na co dzień posługuje się technikami wspierającymi podejście LEAN i zarządzanie projektami.

Jest zwolennikiem stosowania technik kreatywnych w pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. W czasie warsztatów i treningów posługuje się nowoczesnymi, aktywizującymi uczestników metodami szkoleniowymi. Jej zajęcia charakteryzują się ciekawą formą i wysokim poziomem merytorycznym. Potrafi elastycznie dopasować się do potrzeb słuchaczy i razem z nimi opracować skuteczne sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach. Realizowała wiele szkoleń dla firm produkcyjnych m.in. w tematyce motywowania zespołu, budowania autorytetu lidera, rozwiązywania problemów.

Od ponad siedmiu lat współpracuje z Akademią Białego Kruka, specjalizującą się w szkoleniach związanych
z metodyką SIX SIGMA dla osób kierujących zespołami projektowymi. Tematyka szkoleń:

 • Budowanie motywacji w trakcie realizowania projektu
 • Proces negocjacji rozwiązań i ustaleń w trakcie realizowania projektów
 • Rozwiązywania konfliktów z zespole projektowym
 • Organizowania spotkań z zespołem projektowym
 • Zamknięcie  projektu – aspekty psychologiczne
 • Co każdy lider powinien wiedzieć o technikach wywierania wpływu.

Co powiedzieli uczestnicy poprzednich szkoleń?
  - Bardzo przydatne, polecam każdemu!
  - Szkolenie super – dużo informacji przydatnych w pracy i w życiu.
  - Duże tempo i ciekawe ćwiczenia.
  - Bardzo pomocne – można się dużo nauczyć i przebiega rewelacyjnie!