2. FORMALNE I NIEFORMALNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA - budowanie autorytetu, trudne rozmowy, praca nad postawą

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

VADEMECUM LIDERA/KIEROWNIKA PRODUKCJI to cykl 5 jednodniowych warsztatów dla kadry kierowniczej produkcji, który sprawdził się znakomicie w rzeczywistości wielu firm produkcyjnych.

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Brak umiejętności informowania pracowników o oczekiwaniach.
 •  Mała skuteczność wywierania wpływu na podwładnych (zwłaszcza kolegów, członków rodziny itp.).
 • Brak umiejętności wprowadzenia nowego pracownika do zespołu i poinformowania go o zasadach obowiązujących w zespole.
 • Niedostateczna umiejętność reagowania i rozwiązywania trudnych sytuacji w zespole.
 • Brak wiedzy i umiejętności prowadzenia krótkich i skutecznych spotkań z zespołem.
   

OPINIE UCZESTNIKÓW

Wiem, jak rozmawiać z „lisem” (dobry pracownik, ale zdemotywowany).
Bardzo pomocne – można się dużo nauczyć i przebiega rewelacyjnie!
Szkolenie uczy, jak lepiej pracować z ludźmi, jakich błędów unikać.
Najbardziej przydatna wydaje mi się wiedza, jak przeciwdziałać plotkarstwu i nadawaniu etykiet.
Teraz wiem jak postępować z emocjami pracowników.
Podobał mi się Manifest (Expose) Szefa.
Mam świadomość, że trzeba wyjaśniać i tłumaczyć.
Ciekawy był sposób, jak zwracać uwagę innym osobom, które nie są bezpośrednio moimi przełożonymi, ale się w firmie liczą.
Teraz doceniam dobrych pracowników i chwalę – są zdziwieni i bardzo wdzięczni.
Wiem, jak rozmawiać z „lisem” (dobry pracownik, ale zdemotywowany).
Bardzo pomocne – można się dużo nauczyć i przebiega rewelacyjnie!

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Co wspiera autorytet? – formalne i nieformalne aspekty pracy
       lidera zespołu produkcyjnego

2.    Manifest Szefa, czyli czy wiesz, czego chcesz od ludzi?
       Czy umiesz im to powiedzieć?
Czy oni wiedzą, czego od nich oczekujesz?

3.    Praca nad postawą –  szacunek, współpraca, innowacyjność,
       obowiązkowość, 
nastawienie na rozwiązywanie problemów.

4.    Zasady wywierania wpływu na ludzi –  jak rozmawiać z pracownikiem
       zachowującym się
inaczej, niż byś chciał, konfliktowym?

5.    Jak rozmawiać o normach i oczekiwaniach? – rozmowy
       Dorosłych w organizacji.

6.    Co zrobić, gdy ludzie cię „omijają”? – eliminowanie patologii
       komunikacyjnych w zespole.

7.    Zasady komunikowania się w czasie spotkań z zespołem
       i spotkań indywidualnych.

 

Podstawowe zadania lidera – koordynowanie, motywowanie, kontrolowanie, egzekwowanie, interwencje w sytuacjach trudnych, zachęcanie do innowacyjności stają się znacznie łatwiejsze do realizacji, gdy lidera (również potencjalnego) przygotuje się do objęcia roli kierowniczej.

Warsztaty są jedną z najlepszych i najkrótszych dróg do tego, aby liderzy/kierownicy produkcji byli maksymalnie skuteczni w wykonywaniu swoich zadań.

Czego nauczą się uczestnicy? Jakie narzędzia „otrzymają” na szkoleniu?

 • Formatka MANIFEST SZEFA
 • Zasady komunikowania swoich oczekiwań w kontekście kształtowania postaw w pracy
 • Wskazówki ZARZĄDZANIE A RELACJE KOLEŻEŃSKIE
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej, gdy zwracamy komuś uwagę
 • Listy kontrolne, m.in. do organizacji spotkań


 

WYKŁADOWCA

Julita Urbaniuk

Psycholog i pedagog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła polsko-austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich w Wiedniu oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami według metodologii PMI. Jest certyfikowanym trenerem FRIS. Od 17 lat pracuje dla biznesu skutecznie szkoląc pracowników głównie dużych firm. Zna dobrze specyfikę i problemy występujące na produkcji. Na co dzień posługuje się technikami wspierającymi podejście LEAN i zarządzanie projektami.

Jest zwolennikiem stosowania technik kreatywnych w pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. W czasie warsztatów i treningów posługuje się nowoczesnymi, aktywizującymi uczestników metodami szkoleniowymi. Jej zajęcia charakteryzują się ciekawą formą i wysokim poziomem merytorycznym. Potrafi elastycznie dopasować się do potrzeb słuchaczy i razem z nimi opracować skuteczne sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach. Realizowała wiele szkoleń dla firm produkcyjnych m.in. w tematyce motywowania zespołu, budowania autorytetu lidera, rozwiązywania problemów.

Od ponad siedmiu lat współpracuje z Akademią Białego Kruka, specjalizującą się w szkoleniach związanych
z metodyką SIX SIGMA dla osób kierujących zespołami projektowymi. Tematyka szkoleń:

 • Budowanie motywacji w trakcie realizowania projektu
 • Proces negocjacji rozwiązań i ustaleń w trakcie realizowania projektów
 • Rozwiązywania konfliktów z zespole projektowym
 • Organizowania spotkań z zespołem projektowym
 • Zamknięcie  projektu – aspekty psychologiczne
 • Co każdy lider powinien wiedzieć o technikach wywierania wpływu.

Co powiedzieli uczestnicy poprzednich szkoleń?
  - Bardzo przydatne, polecam każdemu!
  - Szkolenie super – dużo informacji przydatnych w pracy i w życiu.
  - Duże tempo i ciekawe ćwiczenia.
  - Bardzo pomocne – można się dużo nauczyć i przebiega rewelacyjnie!