1. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM - motywowanie, delegowanie i egzekwowanie zadań, reagowanie na błąd

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

VADEMECUM LIDERA/KIEROWNIKA PRODUKCJI to cykl 5 jednodniowych warsztatów dla kadry kierowniczej produkcji, który sprawdził się znakomicie w rzeczywistości wielu firm produkcyjnych.

Na jakie problemy odpowiada szkolenie?

 • Trudność ze zbudowaniem i utrzymaniem autorytetu po awansie.
 • Brak umiejętności motywowania pozafinansowego.
 • Nieprawidłowe przekazywanie poleceń (niedostosowane do wiedzy i umiejętności pracownika).
 • Brak umiejętności rozmawiania z pracownikami po popełnieniu błędu.
 • Potrzeba wywierania silniejszego wpływu na współpracowników.
   

OPINIE UCZESTNIKÓW

Teraz mam świadomość, że trzeba wyjaśniać i tłumaczyć.
Fajne, interesujące, inne niż wszystkie.
Najbardziej zapamiętam zdanie "Masz to, na co pozwalasz"
Wprowadzę na pewno w życie rozmowę z pracownikiem po błędach oraz jasne i czytelne przekazywanie poleceń pracownikom.
Najbardziej mi pomocny będzie podział pracowników na „żaba, koń, orzeł i lisek”.
Bardzo przydatne, polecam każdemu!
Szkolenie super – dużo informacji przydatnych w pracy i w życiu.
Podobał mi się sposób formułowania poleceń.
Zapamiętam, jak rozmawiać z różnymi rodzajami pracowników.
Chciałabym jeszcze lepiej poznać, jak reagować na płacz i lament.
Zapamiętam, żeby koniecznie mówić o konsekwencjach błędu i o faktach.
Już nie reaguję tak emocjonalnie jak przedtem, skupiam się bardziej na faktach
Teraz mam świadomość, że trzeba wyjaśniać i tłumaczyć.
Fajne, interesujące, inne niż wszystkie.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Budowanie autorytetu lidera zespołu po awansie.

2.    Proces motywowania dla praktyków – co powinien wiedzieć każdy
       lider/mistrz produkcji?

3.    Kluczowe informacje dotyczące zarządzania zespołem produkcyjnym.

4.    Jak delegować zadania? – dopasowywanie ludzi do zadań  i zadań do ludzi.

5.    Idealne polecenia – formułowanie, kontrolowanie, rozliczanie.

6.    Zapobieganie błędowi recydywisty – jak reagować na błąd, aby się
       nie powtórzył?

7.    Jak skutecznie nauczyć, gdy pracownik nie umie? – podstawy TWI.

 

Podstawowe zadania lidera – koordynowanie, motywowanie, kontrolowanie, egzekwowanie, interwencje w sytuacjach trudnych, zachęcanie do innowacyjności stają się znacznie łatwiejsze do realizacji, gdy lidera (również potencjalnego) przygotuje się do objęcia roli kierowniczej.

Warsztaty są jedną z najlepszych i najkrótszych dróg do tego, aby liderzy/kierownicy produkcji byli maksymalnie skuteczni w wykonywaniu swoich zadań.

Czego nauczą się uczestnicy? Jakie narzędzia „otrzymają” na szkoleniu?

 • Formatka IDEALNEGO POLECENIA
 • Algorytm DELEGOWANIA ZADAŃ
 • Zasady POZAPŁACOWEGO MOTYWOWANIA ZESPOŁU
 • Schemat REAGOWANIE NA BŁĘDY (negatywna informacja zwrotna)
 • Schemat LINIA ŻYCIA BŁĘDU
 • Zasady: „Jak uczyć innych”, „Jak reagować na błąd”, „Jak delegować zadania”


 

WYKŁADOWCA

Julita Urbaniuk

Psycholog i pedagog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła polsko-austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich w Wiedniu oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami według metodologii PMI. Jest certyfikowanym trenerem FRIS. Od 17 lat pracuje dla biznesu skutecznie szkoląc pracowników głównie dużych firm. Zna dobrze specyfikę i problemy występujące na produkcji. Na co dzień posługuje się technikami wspierającymi podejście LEAN i zarządzanie projektami.

Jest zwolennikiem stosowania technik kreatywnych w pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. W czasie warsztatów i treningów posługuje się nowoczesnymi, aktywizującymi uczestników metodami szkoleniowymi. Jej zajęcia charakteryzują się ciekawą formą i wysokim poziomem merytorycznym. Potrafi elastycznie dopasować się do potrzeb słuchaczy i razem z nimi opracować skuteczne sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach. Realizowała wiele szkoleń dla firm produkcyjnych m.in. w tematyce motywowania zespołu, budowania autorytetu lidera, rozwiązywania problemów.

Od ponad siedmiu lat współpracuje z Akademią Białego Kruka, specjalizującą się w szkoleniach związanych
z metodyką SIX SIGMA dla osób kierujących zespołami projektowymi. Tematyka szkoleń:

 • Budowanie motywacji w trakcie realizowania projektu
 • Proces negocjacji rozwiązań i ustaleń w trakcie realizowania projektów
 • Rozwiązywania konfliktów z zespole projektowym
 • Organizowania spotkań z zespołem projektowym
 • Zamknięcie  projektu – aspekty psychologiczne
 • Co każdy lider powinien wiedzieć o technikach wywierania wpływu.

Co powiedzieli uczestnicy poprzednich szkoleń?
  - Bardzo przydatne, polecam każdemu!
  - Szkolenie super – dużo informacji przydatnych w pracy i w życiu.
  - Duże tempo i ciekawe ćwiczenia.
  - Bardzo pomocne – można się dużo nauczyć i przebiega rewelacyjnie!