Warunki dostaw INCOTERMS 2010, UMOWA SPEDYCJI ORAZ TRANSPORT SAMOCHODOWY i MORSKI - odpowiedzialność, reklamacje i tryb dochodzenia roszczeń. Monitorowanie drogowego przewozu towarów

Jeśli w swojej pracy decydujesz o warunkach transportu towarów i ich ubezpieczaniu, bądź na bieżąco z najlepszymi rozwiązaniami i zaleceniami.

UWAGA!
18 kwietnia 2017 roku weszła w życie Ustawa o monitorowaniu drogowego przewozu towarów, tzw. towarów wrażliwych. Natomiast od 1 maja 2017 roku obowiązują wysokie kary za brak zgłoszenia lub podanie danych niezgodnych z rzeczywistością (46% wartości towaru, ale nie mniej jak 20.000 złotych) lub brak aktualizacji (kara 10.000 złotych).


W czasie zajęć:

 • poznasz różnice pomiędzy umową spedycji a umową przewozu, żebyś nie musiał/a się tego dowiedzieć, np. tracąc 100 tys. Euro nie otrzymując odszkodowania,
 • dowiesz się, jak poprawnie i korzystnie zawrzeć umowę sprzedaży krajowej i międzynarodowej, jak realizować dostawy prawidłowo i bezpiecznie,
 • zdobędziesz kluczowe informacje nt. ubezpieczeń – czy warto ubezpieczać CARGO, czy też można bazować na ubezpieczeniu przewoźnika? Co przemawia za, a co przeciw?
 • dowiesz się o zmianach w ustawie o transporcie drogowym i Prawie przewozowym dotyczących ZWIĘKSZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI dla nadawców, załadowców i spedytorów oraz bardzo wysokie kary za nieprawidłowości,.
 • nauczysz się, w jaki sposób skutecznie dochodzić reklamacji z tytułu umowy przewozu,
 • szkody w transporcie − poznasz, czym się różni procedura i na co koniecznie zwracać uwagę przy zgłaszaniu reklamacji w transporcie krajowym, a na co w zagranicznym,
 • będziesz wiedzieć, dlaczego EXW lepiej w praktyce w ogóle nie używać, FOB i CIF nie nadają się do transportu lotniczego tak samo jak FAS i FOB nie bardzo nadają się do dostawy w kontenerach.

 

OPINIE UCZESTNIKÓW

Warto iść, formalnie bardzo wartościowe.
Ciekawe, dynamicznie prowadzone, dobre merytorycznie.
Cenne są przypadki "z życia wzięte". Pozwalają na lepsze zrozumienie przepisów.
Jestem bardzo zadowolony!
Same pozytywy.
Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie, poprowadzone w ciekawy sposób.
Najważniejsza dla mnie była kwestią wystawiania faktur vs dokumenty potwierdzające dostawę.
Szkolenie merytorycznie bdb.
Będę polecać!
Bardzo przydatne szkolenie.
Przydatne i interesujące, prowadzone w przystępny sposób.
Zwrócę uwagę na ubezpieczenie przewoźnika.
Najważniejsze dla mnie były przepisy, CMR, luki, przykłady.
Prowadzący podawał przykłady, które występują w codziennej pracy.
Wszystkie wiadomości będą w dużym stopniu przydatne (wypełnianie dokumentów, CRM, listów przewozowych-szczególnie).
Warto być i skorzystać.
Najciekawsze były dla mnie wskazówki i wyjaśnienia z zakresu listów przewozowych.
Ciekawe, przydatne, godne polecenia.
Przydatne szkolenie dla każdego uczestnika procesu transportowego.
Warto iść, formalnie bardzo wartościowe.
Dobrze przekazana informacja.
Kwestie reklamacyjne były dla mnie najważniejsze.
Prowadzone tak ciekawie, że wydawało się, że dwie przerwy podczas zajęć to zbyt dużo.
Ciekawe, dynamicznie prowadzone, dobre merytorycznie.
Cenne są przypadki "z życia wzięte". Pozwalają na lepsze zrozumienie przepisów.
Jestem bardzo zadowolony!
Same pozytywy.
Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie, poprowadzone w ciekawy sposób.
Najważniejsza dla mnie była kwestią wystawiania faktur vs dokumenty potwierdzające dostawę.
Szkolenie merytorycznie bdb.
Będę polecać!
Bardzo przydatne szkolenie.
Przydatne i interesujące, prowadzone w przystępny sposób.
Zwrócę uwagę na ubezpieczenie przewoźnika.
Najważniejsze dla mnie były przepisy, CMR, luki, przykłady.
Prowadzący podawał przykłady, które występują w codziennej pracy.
Wszystkie wiadomości będą w dużym stopniu przydatne (wypełnianie dokumentów, CRM, listów przewozowych - szczególnie).
Warto być i skorzystać.
Najciekawsze były dla mnie wskazówki i wyjaśnienia z zakresu listów przewozowych.
Ciekawe, przydatne, godne polecenia.
Przydatne szkolenie dla każdego uczestnika procesu transportowego.
Dobrze przekazana informacja.
Kwestie reklamacyjne były dla mnie najważniejsze.
Prowadzone tak ciekawie, że wydawało się, że dwie przerwy podczas zajęć to zbyt dużo.
Warto iść, formalnie bardzo wartościowe.
Ciekawe, dynamicznie prowadzone, dobre merytorycznie.

PROGRAM SZKOLENIA

I. WSTĘP – KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW (KONWENCJA WIEDEŃSKA)

 • zakres stosowania oraz co to jest i jakie warunki musi spełniać oferta oraz typy ofert: odwołalna, nieodwołalna
 • kiedy umowa kupna-sprzedaży jest skutecznie zawarta; obowiązki sprzedającego i kupującego
 • środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy; przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru

II. WARUNKI DOSTAW – INCOTERMS 2010

 • Co nowego w warunkach dostaw INCOTERMS 2010, porównanie z warunkami 2000
 • zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym
 • analiza poszczególnych grup formuł: dla wszystkich gałęzi transportu: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP i DDP tylko dla morskiego i wodnego śródlądowego: FAS, FOB, CFR i CIF
 • najczęściej popełniane błędy w stosowaniu warunków dostaw: nadużywanie EXW, używanie FOB do kontenerów, inne błędy
 • reguły handlowe a umowa przewozu i umowa spedycji oraz wybrana reguła handlowa a wartość celna towaru

III. OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE (OPWS)

IV. UMOWA SPEDYCJI A UMOWA PRZEWOZU: PODOBIEŃSTWA, RÓŻNICE, PUŁAPKI

 • czym różni się umowa spedycji od umowy przewozu; kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik
 • dokumenty przewozowe i spedycyjne (zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne); listy przewozowe (drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski B/L); zaświadczenie spedytora FIATA FCR, świadectwo pochodzenia Form A, co to jest EUR 1 inne,
 • kilka przydatnych pojęć: co to jest fumigacja, na czym polega „wymiana palet”, inne
 • jak wybrać dobrego spedytora; tryb i forma składania reklamacji do spedytora – osoby uprawnione do złożenia reklamacji.

V. UBEZPIECZENIE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

 • rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki
 • wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna
 • franszyza redukcyjna, udział własny; rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
 • rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach; ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
 • instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
 • praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.

VI. KONWENCJA O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW (CMR)

 • zakres stosowania
 • pojęcie osoby uprawnionej;
 • list przewozowy jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna i konstytutywna
 • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną”;
 • reklamacja – jak to robić prawidłowo?

VII. USTAWA PRAWO PRZEWOZOWE – PRZEWOZY KRAJOWE

 • zakres stosowania
 • pojęcie osoby uprawnionej
 • list przewozowy jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna i konstytutywna
 • podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną”
 • reklamacja – jak to robić prawidłowo?

VIII. USTAWA O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW

 • jakie towary podlegają monitorowaniu
 • osoby, których dotyczy ustawa i ich obowiązki: wysyłający, odbierający, przewoźnik a także kierujący
 • Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC)
 • wysokie kary za brak zgłoszenia lub niedokonanie aktualizacji

IX.    SZKODY W TRANSPORCIE – różnice w dochodzeniu roszczeń w przewozach krajowych i międzynarodowych

 • kto ma obowiązek załadować towar a kto rozładować (czy kierowca powinien pomagać?), kto mocuje towar na pojeździe? Jakie przepisy to regulują?
 • czym się różni reklamacja od złożenia zastrzeżenia (najpierw zastrzeżenie potem reklamacja)
 • reklamacja z tytułu ubytku, uszkodzenia, utraty towaru oraz opóźnienia w dostawie: forma, terminy
 • limity odpowiedzialności, przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody

X. TRANSPORT I SPEDYCJA MORSKA

 • żegluga liniowa (przewozy kontenerowe); stawka frachtowa; dodatki frachtowe (BAF, CAF); koszty portowe (THC, detention, demmurage) i lądowe przewozu kontenerów; konosament (wystawianie konosamentu, zwalnianie ładunku, konosament spedycyjny, inne dokumenty)
 • odpowiedzialność w umowie przewozu morskiego i składanie reklamacji

XI. NOWELIZACJA USTAW: O TRANSPORCIE DROGOWYM, PRAWA PRZEWOZOWEGO I INNYCH USTAW Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2011 ( WESZŁA W ŻYCIE 01.01.2012)
Odpowiedzialność i wysokie kary dla NADAWCY, ZAŁADOWCY i SPEDYTORA za
:

 • umieszczania w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • nieprawidłowy załadunek i rozmieszczenie towaru na pojeździe
 • zlecenie przewozu kabotażowego czy ponadnormatywnego przewoźnikowi, który nie posiada wymaganych zezwoleń
 • zlecenia przewozu, które w efekcie mogłoby prowadzić do naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców· uzależniania wysokości przewoźnego od masy lub objętości przesyłki towarowej – w przypadku drogowego przewozu drewna, ładunków sypkich lub innych ładunków masowych
 • nowe taryfikatory kar pieniężnych

 

 

 

 

 

WYKŁADOWCA

Andrzej Sikorski

Praktyk, konsultant i trener, specjalista w dziedzinie spedycji międzynarodowej i transportu. Doświadczenie zdobył pracując w Zarządzie Portu Gdynia, C.Hartwig Warszawa, również jako przedstawiciel na Polskę koncernu logistycznego Geologistics Corp. Odpowiedzialny za obronę interesów korporacji oraz za szkolenia. Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (1980 r.) oraz wielu prestiżowych szkoleń i kursów min. we Francuskim Instytucie Zarządzania i Zrzeszeniu Prawników Polskich.