ELEMENTY KALKULACYJNE JAKO PODSTAWA USTALENIA NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Właściwe ustalenie należności celno-podatkowych odgrywa bardzo dużą rolę w optymalizacji kosztów firmy.

Po specjalistycznym szkoleniu, na które serdecznie Państwa zapraszamy, będziecie umieli:

 • prawidłowo określać wartość celną towarów
 • skutecznie dokumentować pochodzenie towarów i stosować preferencje taryfowe
 • poprawnie taryfikować towary

OPINIE UCZESTNIKÓW

Polecę to szkolenie swoim znajomym, duża wiedza wykładowców
Bardzo dobre szkolenie, informacje aktualne i z pierwszej ręki
Polecam wszystkim to szkolenie
Szkolenie było na bardzo dobrym poziomie, a każdy z jego elementów będzie pomocny w mojej pracy zawodowej
Szkolenie interesująe. Najbardziej pomocna była część związana z wartością celną towarów i pochodzeniem towarów
Rzetelen szkolenie, rzetelna wiedza
Polecę to szkolenie swoim znajomym, duża wiedza wykładowców
Bardzo dobre szkolenie, informacje aktualne i z pierwszej ręki

PROGRAM SZKOLENIA

1. WARTOŚĆ CELNA TOWARÓW – źródła prawa (Porozumienie w sprawie stosowania Artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu WTO, przepisy prawa unijnego i krajowego).

2. Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej WCO i Komitetu Kodeksu Celnego Unii Europejskiej.

3. Metody ustalania wartości celnej:

A. Metoda wartości transakcyjnej:

 • definicja wartości celnej
 • ograniczenia w stosowaniu metody
 • elementy doliczane do wartości transakcyjnej
 • elementy nie doliczane do wartości transakcyjnej
 • kwestionowanie wiarygodności zadeklarowanej wartości celnej.

B. Zastępcze metody ustalania wartości celnej (metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych, wartości transakcyjnej towarów podobnych, ceny jednostkowej, ostatniej szansy).

4. Stosowanie kursów walut w celu ustalenia wartości celnej.

5. Wartość celna w jednolitym dokumencie administracyjnym SAD oraz deklaracji wartości celnej.

6. Przewidywane zmiany w zakresie przepisów dotyczących wartości.

7. POCHODZENIE TOWARÓW – (Porozumienie WTO, umowy preferencyjne, przepisy prawa unijnego i przepisy krajowe).

8. Niepreferencyjne pochodzenie towarów:

 • cel stosowania, zasady nabywania i ustalania
 • sposoby dokumentowania
 • szczególne zasady dla towarów objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej
 • organy uprawnione do wystawiania świadectw pochodzenia
 • uproszczenia i ułatwienia przy wystawianiu dowodów pochodzenia
 • weryfikacja dowodów pochodzenia.

9. Preferencyjne pochodzenie towarów:

 • cel stosowania (umowy preferencyjne i Generalny System Preferencji - GSP)
 • zasady nabywania i ustalania
 • sposoby dokumentowania
 • zasady wystawiania świadectw pochodzenia
 • terminy ważności dokumentów pochodzenia
 • kumulacja pochodzenia.

10. Zasady dokonywania weryfikacji dowodów pochodzenia:

 • warunki stosowania preferencji taryfowych
 • poświadczanie wspólnotowego statusu towarów (deklaracja dostawcy i długoterminowa deklaracja dostawcy oraz świadectwa INF 4).

11. Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP).

12. TARYFA CELNA UNII EUROPEJSKIEJ – źródła prawa.

13. Budowa taryfy celnej.

 • część ogólna
 • nomenklatura towarowa i stawki celne konwencyjne.

14. Załączniki związane ze stosowaniem taryfy celnej.

15. Zasady taryfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej.

16. Wyjaśnienia do Taryfy Celnej i rozporządzenia klasyfikacyjne UE.

17. Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT).

18. Zintegrowana Taryfa Unii Europejskiej – TARIC (prezentacja danych. wyszukiwanie informacji).

19. Polska Zintegrowana Taryfa Celna – ISZTAR (zakres danych, sposób wyszukiwania).


POZIOM ZAAWANSOWANIA:
Brak wymaganego poziomu zaawansowania.

 

WYKŁADOWCA

doświadczeni wykładowcy