BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU W PRAKTYCE w obrocie międzynarodowym

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej

Czy wiesz, że niewłaściwe oznaczenie towaru, opakowania jednostkowego lub braki w dokumentacji mogą być powodem zatrzymania towaru przez Służbę Celną lub inne uprawnione organy np. PIH, PIP, UKE, Urząd Nadzoru Budowlanego bądź ich odpowiedniki w innych krajach UE? Że w ostateczności może dojść do cofnięcia lub zniszczenia towaru na koszt firmy?

Dowiedz się, jak uniknąć zagrożeń wynikających z braku odpowiednich dokumentów lub niewłaściwego oznakowania produktu. 
 

Weź udział w szkoleniu, na które specjalnie zapraszamy:

 • Importerów wyrobów gotowych z branży odzieżowej, obuwniczej, kosmetycznej, sprzętu AGD, RTV, komputerowego, biurowego, sprzętu łączności, elektroniki użytkowej, wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej, innych wyrobów codziennego użytku.
 • Zgłaszających tego typu wyroby do odprawy celnej w procedurze dopuszczenia do obrotu
 • Producentów wyrobów z przeznaczeniem na rynki Unii Europejskiej
 • Sprzedających wyroby na rynki Unii Europejskiej (w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych).

PROGRAM SZKOLENIA

 1. WPROWADZENIE
  • Nadzór rynku
  • Zasadnicze wymagania
  • Stare i nowe podejście
 2. ZNAKOWANIE TOWARU
  • Towary wymagające znakowania oraz bez znakowania CE
  • Ocena zgodności
  • Sposoby znakowania wyrobów
 3. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW
  • Zakres przedmiotowy ustawy
 4. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI
 5. NADZÓR RYNKU
  • Organy wyspecjalizowane
  • Tryb postępowania organów celnych
 6. RODZAJE RYZYK
  • Ryzyka formalne
  • Ryzyka chemiczne
  • Ryzyka konstrukcyjne
 7. GRUPY TOWAROWE – wymogi
  • Wyroby włókiennicze i obuwie
  • Imitacje
  • Zabawki
  • Sprzęt elektryczny
  • Maszyny
  • Wyroby budowlane
 8. SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI
  • Statystyka i powody zatrzymań towarów – analiza przypadków