Nasz zespół

NASZA MISJA: Doskonaląc pracowników podnosimy wartość przedsiębiorstw.

NASZE WARTOŚCI: rzetelność, odpowiedzialność, innowacyjność.

NASZE CELE: organizować szkolenia, które skutecznie rozwijają potrzebne uczestnikom kompetencje, są zajmujące i na długo zapadają w pamięć.

 

Od początku działalności (grudzień 1995 r) zorganizowaliśmy ponad  1640 szkoleń indywidualnych  i 1600 szkoleń otwartych (dla pracowników z wielu firm), w tym 277 odbyło się w ramach 3 projektów dofinansowanych z EFS.   Sprawdź, kto >>>  m.in. skorzystał z naszych szkoleń.

 

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy system zarządzania jakością zgodny z EN ISO 9001:2008 (w obszarze organizacji szkoleń). Dwukrotnie otrzymaliśmy zaszczytny tytuł: Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości, w listopadzie 2015 r. otrzymaliśmy tytuł : "Firma Przyjazna Klientowi 2015".  Gwarantujemy, że proponowane przez nas szkolenia są skuteczne, zajmujące i zapadające w pamięć.

Sprawdź, z jakich szkoleń skorzystają w najbliższym czasie nasi Klienci >>>>>

 

Zrealizowane przez Vademecum projekty z dofinansowaniem:

Vademecum jako lider projektu

Tytuł i zakres projektu: "Vademecum zarządzania i handlu wzmocnieniem potencjału kadr Dolnego Śląska" - cykl 151 szkoleń otwartych dla kadry kierowniczej i służb handlowych.
Nr umowy: SPORZL/2.3a/02/0054
Okres realizacji: 15.07.2005-31.03.2008
Wartość projektu: 3 698 009,64 zł
Liczba przeszkolonych osób: 1 639

Tytuł i zakres projektu: "Wiedza, potencjał, sukces – Vademecum dla nowoczesnych kadr" - cykl 77 szkoleń otwartych dla kadry zarządzającej, pracowników działów handlowych, działów obsługi klienta oraz działów szkoleń i HR
Nr umowy: WND-POKL.02.01.01-00-572/08
Okres realizacji: 01.01.2009-31.12.2010
Wartość projektu: 2 690 576,88 zł
Liczba przeszkolonych osób: 1 073

Tytuł i zakres projektu: "Vademecum zarządzania i handlu wzmocnieniem potencjału kadr Dolnego Śląska" - cykl 151 szkoleń otwartych dla kadry kierowniczej i służb handlowych
Nr umowy: WND-POKL.08.01.01-02-182/08
Okres realizacji: 01.04.2009-31.03.2011
Wartość projektu: 1 228 878,56 zł
Liczba przeszkolonych osób: 584

Vademecum jako partner w projekcie

Tytuł i zakres projektu: "Podwyższenie kwalifikacji fizjoterapeutów szansą na wzrost konkurencyjności zatrudniających ich pracodawców"
Nr umowy: SPORZL-2.3a-2-02-031/0079
Okres realizacji: 2006-2008

Tytuł i zakres projektu: "Polska akademia fizjoterapii"
Nr umowy: WND-POKL.02.01.01-00-508/2008
Okres realizacji: 2009-2011

Tytuł i zakres projektu: "Akademia MCKenzie - rozwój sztuki fizjoterapii inwestycją w kapitał ludzki"
Nr umowy: WND-POKL.02.01.01-00-511/2008
Okres realizacji: 2009-2011