KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Pracodawco,
w 2017 roku możesz równiż skorzystać z dofinansowania z KFS i przeszkolić swoich swoich pracowników.
Wystarczy, że wybierzesz potrzebne Ci szkolenia i złożysz wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Pomożemy w określeniu potrzeb szkoleniowych, dobierzemy odpowiednie szkolenia dla pracowników, a także chętnie udzielimy niezbędnych informacji na temat KFS.

Priorytety Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017

Priorytety wydatkownia środków KFS w roku 2017:
 

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

 

Zapraszamy do kontaktu:
Dział Szkoleń Vademecum
tel. 71 341 85 10,
mail: vade@vade.com.pl